Dilemma om Afrika

Dilemma om Afrika

In ons land zijn er talloze gezinnen met opvoedingsproblemen waar dagelijks ruzies en geweld tussen kinderen onderling en met de ouders voorkomen. Vaak wordt dergelijke ouders geadviseerd om bij een conflict eerder in te grijpen zodat escalatie voorkomen kan worden....