Humanitaire ramp bedreigt Congo

door | 13 november 2008

„Deze crisis kan de hele regio gaan omspannen’’, waarschuwde VN-chef Ban Ki Moon. Congo dat al decennia`s lang wordt geteisterd  door verschillende burgeroorlogen, lijkt aan de vooravond te staan van een nieuw conflict. Generaal Nkunda, die de leider is van de rebellengroep CNDP, is eind Oktober in de provincie Noord-Kivu een offensief begonnen tegen de Congolese regeringstroepen. Nkunde ziet zich genoodzaakt om de Tutsi’s te beschermen tegen aanvallen van de FDLR, een andere rebellengroep die bestaat uit veelal Hutudaders. Deze Hutu`s zijn na de Rwanda genocide in 1994, naar Congo gevlucht.

Er zijn door het conflict al 250.000 mensen op de vlucht geslagen en in vluchtelingenkampen opgevangen. Verschillende kampen worden geteisterd door een cholera-epidemie. De VN blijkt niet in staat te zijn het geweld te stoppen en de veiligheid van Congolese burgers te waarborgen. Het regeringsleger dat niet opgewassen is tegen de rebellen, maakt zich zelf ook schuldig  aan plunderingen en schending van mensenrechten. Daarbij is de overheid alles behalve zuiver, in het steunen van de gewelddadige FDLR rebellen.

Als de situatie zich verder escaleert, is een groot regionaal conflict in Afrika onafwendbaar. De internationale gemeenschap moet er dan ook alles aan gelegen zijn, om het conflict tot bedaren te brengen. De VN-vredesmacht in Congo moet vergroot worden om daadwerkelijk iets te kunnen beteken. Ook Europese militairen kunnen hieraan bijdragen. Daarbij is een hervorming en zuivering van de Congolese overheid essentieel om weer enig grip op de situatie te krijgen. We hebben tot wel iets geleerd van de genocide in Rwanda (1994)?