Een epidemie van seksueel misbruik

door | 23 oktober 2010

Vrouwen die stelselmatig worden verkracht door rebellen. In Oost-Congo zijn dit geen incidenten. De gewelddadige verkrachtingen zijn geïmporteerd uit Rwanda en worden op grote schaal toegepast in oorlogsgebieden. Deze tendens is illustratief voor de verspreiding van seksueel geweld in Afrika, dat epidemische vormen lijkt aan te nemen.

Oorzaken van seksueel misbruik

Regeringslegers en rebellen verkrachten systematisch vrouwen en kinderen om gewapend verzet te breken. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er in Congo  15.000 vrouwen misbruikt. De vrouw is het doelwit omdat zij het meest kwetsbaar is en de belangrijkste pijler is waar het hele gezin op rust. Als je de vrouw vernedert, verneder je de stam, de hele gemeenschap.Opvallend is dat 43% van de slachtoffers minderjarig is. Afgezien dat kinderen het meest kwetsbaar zijn ligt de oorzaak vooral bij de aidsproblematiek. Er zijn nog steeds veel Afrikanen die geloven dat seks met een maagd genezend kan werken.

In Afrika ligt er veelal een taboe op seksualiteit. Doordat er hier geen ruimte voor is, ontstaan er allerlei excessen. De scheve man/vrouwverhoudingen heeft als gevolg dat de man op seksueel gebiedt superieur is en weinig verantwoording hoef af te leggen voor zijn daden. Een vrouw wordt veelal als bezit beschouwd en mag seksueel contact niet zomaar weigeren.

 Cultuuromslag

Om deze epidemie een halt toe te roepen is er een maatschappelijke en culturele omslag nodig. Er moeten ingezet worden op  life skills programs (vaardigheden voor het leven), om zo het belang van trouw en onthouding te benadrukken. Daarbij moeten we juist de Afrikaanse cultuur serieus nemen en positieve elementen zoals gemeenschapszin benutten in de strijd tegen seksueel geweld. Vooral kerken zouden hier een belangrijk rol in moeten spelen. De essentiële rechten van vrouwen moeten eindelijk eens gerespecteerd en afgedwongen worden.