Brief aan Tijs v.d. B. te A.   

door | 6 januari 2024

Hoeveel onwaarheid kan een mens verdragen?

Je weet het zelf ook wel dat zo ongeveer het enige argument dat je hebt niet waar is. Het argument dat je zag dat de ziekenhuizen volliepen, dat verweer, zoals je zelf wel weet, houd geen stand omdat je ook wist dat in Maastricht en Rotterdam in maart 2020 twee keer 80 bedden gereed stonden, maar nooit werden gebruikt en ook in najaar 2020, toen ondanks alle paniekverhalen geen behoefte was aan een schip, beschikbaar gesteld door de ondernemer Roland Brautigam en waar zeshonderd potentiële coronapatiënten konden worden behandeld; patiënten die er kennelijk nooit waren…

En hoe je in diezelfde tijd op een uiterst abjecte wijze een eerzame arts publiekelijk te schande maakte; een arts die vervolgd werd en wordt voor het genezen van patiënten die hij onder zijn hoede had en ook in diezelfde periode een politicus op uiterst naargeestige wijze hebt bejegend.

Je blinde ongefundeerde haat was zo groot dat je niet eens in staat bleek om hem fatsoenlijk uit te laten spreken.

Maar dat, en nog meer, allemaal daargelaten: Hoe je eind 2020, toen rond kerst de Vaxias werd geboren en aanbeden als enige verlosser,  je in de daarop volgende periode met de Enge Omroep hebt misdragen door drie miljoen burgers te demoniseren, criminaliseren en ontmenselijken waarmee je zelf de bewerker bent geworden van het scheppen van een onoverbrugbare kloof zoals die er is tussen een rijke man en Lazerus.

Waar alleen nog woorden over en weer mogelijk zijn.

Je tocht naar zelfreflectie was al gestrand toen je er mee begon; louter en alleen omdat er geen onbaatzuchtig Mea Culpa van jouw zijde komt.

Niets van dat alles; je blijft volharden en vastzitten in leugen en bedrog terwijl je, kennelijk vanwege een soort mislukt zelfbehoud,  elk onderbouwd argument van meet af glashard ontkent en van je afwerpt.

En zwijgt over de gemelde 40.000 doden bij EurdraVigilance die vielen in de eerste paar maanden van 2021; zo’n verlosser was de Vaxias ook weer niet.

Het feit alleen al dat je een corrupte Ab veelvuldig zijn verhulde haat liet verspreiden getuigt reeds van een bizarre onoprechtheid; en de misselijke streek die je flikte om op een uitgelokte vraag het gewenste antwoord, met betrekking tot een volksvertegenwoordiger, te krijgen. Fascist.

Met al deze fratsen vertegenwoordig je een gevaar voor een groot deel van de Nederlandse samenleving. Je wéét immers dat je jokt.

En dat reken ik je zwaar aan!

 

Willem Grünbauer