Scholen half open?

Scholen dicht of open? Half open dus? De erkenning dat het sluiten van de scholen een fout was en dat de Zweedse overheid terecht haar scholen open hield, kon er bij Rutte c.s. niet af. Een ruiterlijk toegegeven fout ontmoet begrip. Voor het opzadelen van ons...

Big Brother?

Uit de Volkskrant van 27.3.20: Diederik Gommers (voorzitter NVIC) waarschuwt op 25 maart dat er onvoldoende bedden zijn om het per 1 april verwachte aantal IC-patiënten – 1600 – op te vangen; om maar niet te spreken van de 2200 bedden die nodig zijn voor de verwachte...

Een intelligente lockdown?

Onze regeerders hebben ons vanavond (15.4.20) bijgepraat over het misschien iets laten vieren van de boeien van wat zij presenteren als onze ‘intelligente lockdown’: Er zal vooraf nog driftig gestudeerd moeten worden op de veiligheidsaspecten van dat ietsje meer lucht...

De excuses van de Koning

Onze pers en media gaven ruimschoots aandacht aan de excuses van onze koning voor de “geweldsontsporingen van Nederlandse zijde” tijdens de dekolonisatie van Indonesië. Bij al die aandacht bleven relevante aspecten van dat historisch gebeuren onbenoemd: De...