Zwitserland: SVP wint verkiezingen

door | 19 oktober 2015

De nationaal-conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP) heeft zondag de verkiezingen voor het federale parlement met 29,4% van de stemmen opnieuw overtuigend gewonnen.

De SVP is sinds 2003 de grootste partij in het federale parlement en won zondag ten opzichte van de vorige federale verkiezingen in 2011 2,8 procentpunten, wat zich vertaald in 11 extra zetels waarmee de partij in totaal op 65 komt en de andere partijen ruimschoots achter zich laat. De SVP heeft hiermee meer zetels behaald dan welke partij ook in de recente Zwitserse geschiedenis.

Winst is er ook voor de rechts-liberale FDP, die op 33 zetels komt. De sociaaldemocratische SPS verliest twee zetels en komt op 43, de katholieke CVP verliest er één en komt op 28. Verlies is er ook voor kleinere partijen als de Groenen, Groenliberalen en de SVP-afsplitsing BDP.

In Zwitserland wordt de, uit zeven ministers bestaande, regering traditioneel gevormd door vertegenwoordigers van de grote partijen. Proportioneel zou de SVP daarbij in de vorige periode al recht hebben gehad op twee ministers, andere partijen hebben dit echter verhinderd. Nu de SVP nog sterker terugkeert in het parlement, ligt het voor de hand dat de nationaal-conservatieven nu wel twee ministers mogen leveren. De FDP heeft reeds te kennen gegeven hier voor te zijn.

De nationaal-conservatieve SVP had tijdens de campagne opgeroepen tot een aanscherping van het asielrecht. Ook Zwitserland heeft te kampen met aanzwellende migratiestromen. Toen Frankrijk enkele grensovergangen met Italië tijdelijk had afgesloten, vonden veel migranten vanzelf hun weg naar Zwitserland.

Roger Köppel, hoofdredacteur van het rechts-conservatieve weekblad Weltwoche is waarschijnlijk ook tot lid van het federale parlement gekozen voor de SVP.