Zweedse Christen-Democraten willen rode kaart voor nationale parlementen

door | 7 mei 2014

Göran Hägglund, leider van de Zweedse christendemocratische partij (KD) en minister van Volksgezondheid in de centrumrechtse regering van de liberaal-conservatieve premier Fredrik Reinfeldt, heeft zich uitgesproken voor invoering van een zogenaamde ‘rode kaart’-procedure voor nationale parlementen. Daarmee zou overbodige regelgeving voorkomen moeten worden.

Momenteel kent de Europese Unie reeds een ‘gele kaart’-procedure, die inhoudt dat de Europese Commissie een voorstel moet heroverwegen als een bepaald aantal nationale parlementen zich er tegen uitspreekt. Deze procedure wordt nog niet veel gebruikt, maar in de gevallen waarin ze gebruikt is, is gebleken dat de Europese Commissie de bezwaren ook zonder meer naast zich neer kan leggen. Hägglund pleit dan ook voor versterking van de procedure. De Zweedse christendemocraten stellen voor dat de Europese Commissie na een rode-kaartprocedure niet nogmaals met hetzelfde, onaangepaste voorstel kan komen.

[note color=”#F4FDFF”] Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden met een internationale focus: Volg Novini!

[/note]

Verder wil de KD onder andere dat een vice-voorzitter van de Europese Commissie wordt aangewezen als subsidiariteitscommisaris. Deze zou binnen de Europese Commissie in een vroeg stadium moeten toetsen of voorgenomen regelgeving op voorkomende onderwerpen niet beter aan de lidstaten overgelaten kan worden. Beide voorstellen zijn er op gericht het subsidiariteitsbeginsel, dat theoretisch een belangrijke plaats inneemt in het Verdrag, ook praktisch vorm te geven. Eerder deden de Duitse CDU en CSU vergelijkbare voorstellen.

De KD is, net als de Gematigde Coalitiepartij (Moderaterna) van premier Reinfeldt, lid van de Europese Volkspartij. In recente jaren laat vooral de jongerenorganisatie van de KD in toenemende mate een gematigd eurokritisch geluid horen. De KD heeft momenteel 1 lid van het Europees Parlement. Het is echter, aangezien ze in de peilingen onder de vijf procent valt, de vraag of de partij die na de verkiezingen kan behouden.