Zuid-Ossetië wil referendum over aansluiting bij Rusland

door | 20 oktober 2015

De regering van Zuid-Ossetië streeft naar aansluiting bij Rusland. Het voornemen zou tot hernieuwde spanningen tussen Rusland en Georgië kunnen leiden en de verhoudingen tussen Rusland en het Westen verder kunnen belasten.

Leonid Tibilov, president van Zuid-Ossetië gaf te kennen dat zijn regering voornemens is een referendum over aansluiting bij Rusland te houden. Door aansluiting bij de Russische Federatie kan de veiligheid van de republiek voor de komende decennia gegarandeerd worden, aldus de president in een persverklaring.

De plannen van Tibilov kunnen tot hernieuwde spanningen met Georgië leiden. De Georgiërs kozen na de oorlog juist een minder confrontatiegerichte regering, terwijl Saakasjvili het land ontvluchtte vanwege juridische vervolging en inmiddels gouverneur van de regio Odessa in Oekraïne is. De Russische regering heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Tibilov. Hoewel Rusland Zuid-Ossetië als onafhankelijke staat erkent, is het zeer de vraag of men in het Kremlin wel op aansluiting van het microstaatje in de Zuid-Kaukasus bij Rusland zit te wachten.

De autonome republiek Zuid-Ossetië verklaarde zich in 1990, aan de vooravond van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, al onafhankelijk van Georgië. De regering van Georgië reageerde hierop met de afschaffing van de Zuid-Ossetische autonomie en probeerde haar gezag in de vallei te herstellen, wat escaleerde tot de Zuid-Ossetische oorlog van 1991-1992. In 2008 deed Georgië onder het bewind van de neoconservatieve president Mikhail Saakasjvili een hernieuwde poging om de regio met militair geweld in te nemen. Daarbij werden ook Russische vredeshandhavers beschoten waarop de Russische krijgsmacht intervenieerde. Sindsdien is Zuid-Ossetië de facto onafhankelijk, net als Abchazië ten noordwesten van Georgië aan de Zwarte Zeekust, die onafhankelijkheid is vooralsnog echter alleen door Rusland en een klein aantal andere landen erkend.