Zomerlezen

door | 25 december 2020

‘Blank’ of ‘wit’? Wel, dat is Algemeen Beschaafd Nederlands versus Sektarisch Politiek Correct. Wat geen bezwaar is zolang dat Sektarisch Politiek Correct wegblijft uit teletekst, reclame, wetten en reglementen (exclusieve mores behoren niet te worden geïndoctrineerd). Anders is het met de politiek correcte leugens die ons worden opgedrongen, zoals in de stelling waarop Brecht Russchen zijn ‘zomerlezen-recensie’ van “Brideshead Revisited” baseert (Groene 5.9.2019, p. 42): “Je wordt niet als man geboren maar tot man gemaakt.” Echt wel: “Man en vrouw schiep hij hen”. En die mythe mag u overslaan maar het biologisch verschil is fundamenteel en evident: stier en koe, reu en teef. Geen reu werd ooit ‘niet als reu geboren maar tot reu gemaakt’. Simone de Beauvoir ’s klacht ‘On ne naît pas femme, on le devient’ betrof ook eigenlijk niet haar seksualiteit maar de inpassing ervan, met alle bijkomende beperkingen, in het gegoede Franse milieu van haar tijd en in haar levenslange emotionele afhankelijkheid van een vreemdganger en hoerenloper. Het moderne wegkijken van biologische vanzelfsprekendheden is een hypocrisie en ook een soort hysterie. De Biologie kent de klasse der zoogdieren: Bij alle variaties over alle extremen van vorm, specialisatie, leefmilieu, voedingspatroon etc. etc., is er toch overal diezelfde geslachtsapparatuur en datzelfde verschil tussen XX- en XY-cellen! Waarom dan zo moeilijk gedaan over dat ene zoogdiersoort waar wíj toe behoren?