Willem Grünnbauer: oktober  2021 

door | 13 oktober 2021

Meer dan een jaar is vrijheid verdwenen

En buiten heerst bittere lucht

Terwijl het najaar is verschenen

en herfstblad niet ritselt maar zucht

 

Reeds ruime tijd verzomde de mensheid

en een zonderling pelgrim voorspelde

“Het komt op u af en weest toch bereid

Honger en koude in steden,  op velden”

 

 

Is ’t niet G’ds toorn dat binnenkort

de aarde te klein is voor allen

die sterven voordat het zomer wordt;

of later de dood toevallen?

 

Ziet hoe de vijand geniet van de schade!

De hemel verloor zijn glans

De mens die de mensheid verraadde

De niemand ontspringende dans.

Aldus

Naar Anna Achmatova 1914