Vuurwerkramp Enschede: iedere dag een naam!

door | 2 januari 2020

1. BETROKKENHEID

Vanaf 6 januari as. presenteer ik de betrokkenen bij de Vuurwerkramp. Iedere werkdag een naam. Dit betreft het vóórtraject van de ramp, tijdens de ramp en het nátraject van de ramp. Daarbij het strafrechtelijk onderzoek, de strafrechtelijke aanklachten, de civiele procedures en de gerechtelijke uitspraken. Deze betrokkenheid kan op verschillende wijze zijn:

Positief. Bijvoorbeeld een belangrijke getuige die onterecht niet is verhoord door politie, OM of de rechter, ofwel een getuige die wél is gehoord, maar waarvan de verklaring niet is gebruikt bij het onderzoek.
Negatief. Bijvoorbeeld een onderzoeker die ondeugdelijk werk heeft verricht, of (al dan niet bewust) aanwijzingen voor daderschap over het hoofd heeft gezien. Ook een bestuurder of leidinggevende die het onderzoek op oneigenlijke wijze heeft (willen) beïnvloed(en).
Neutraal. Bijvoorbeeld wanneer iemand een belangrijke rol heeft gespeeld in de marge van het onderzoek. Kennis van deze rol is belangrijk om het Vuurwerkrampdossier te kunnen begrijpen.

2. BEGINSEL VAN ONSCHULD

Géén van de vanaf 6 januari door mij genoemde of beschuldigde personen en instanties, is nog schuldig bevonden aan de door mij gepresenteerde (verwijtbare) gedragingen. Ik moet deze beschuldigingen echter uiten om openheid te forceren over de achtergronden van de ramp en de strafvervolging. Het beginsel van onschuld geldt ook voor deze lieden.

3. NOEMEN VAN NAMEN

Bijna twintig jaar na dato heeft alléén zó’n openbaring van namen kans om alsnog te leiden tot een onderzoek naar de waarheid en het trekken van échte lessen. Negentien jaar lang zijn aanwijzingen genegeerd en getuigen geneutraliseerd over de toedracht van de ramp. Vijf jaar lang probeer ik op alle mogelijke manieren de aandacht te trekken van officiële instanties om tenminste de door mij gepresenteerde bevindingen te willen verifiëren. Tevergeefs. Daarom laat ik mijn terughoudendheid nu varen, in de hoop dat betrokkenen zich eindelijk aangesproken zullen voelen. Het noemen van namen rukt verantwoordelijken los uit de bescherming van een anoniem systeem. Na bijna 20 jaar verborgenheid maakt het noemen van namen de beschuldigingen tastbaar en ontstaat een noodzaak tot verificatie.

4. MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK

De overheid hanteert foute regels voor de opslag van vuurwerk en het blussen van in brand staande vuurwerkopslagplaatsen. Er vallen doden en gewonden door vuurwerk. De overheid wil ons doen geloven dat dit alleen komt door criminelen en illegaal vuurwerk. Dit is misleiding. Hét grote veiligheidsprobleem van vuurwerk is niet het zogeheten illegale vuurwerk, maar de regelgeving van de Nederlandse overheid m.b.t. legaal vuurwerk. Alles wordt uit de kast gehaald om de verantwoordelijkheid voor ramp in Enschede te ontlopen: ook de veroordeling van onschuldigen en het in stand houden van een onnodige gevaarzetting voor de brandweer. Het algemeen belang vereist dat deze strafbare gedragingen van de overheid aan de kaak worden gesteld.

Vanaf 6 januari presenteer ik in woord en beeld de namen van diegenen wiens rol nader bekeken moet worden. Als het moet iedere werkdag tot aan mei 2020.