Volledig ontslagdossier van Huig Plug

door | 12 maart 2021

Dossier Huig Plug
In maart 2017 was het zeer onrustig in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ, in de volksmond ‘het gevangenisziekenhuis’).
Als gevolg van de onmenselijke handel- en werkwijze van een afdelingshoofd van de piw’ers (penitentiair inrichtingwerkers) kregen de gedetineerden en piw’ers last van psychische en lichamelijke klachten.
Twee piw’ers (waaronder Huig Plug) vroegen aan Directeur Annemarie van Koeveringe of er zsm een crisisvergadering zou kunnen worden ingepland.
Tijdens die vergadering (drie maanden later, op 13 juni 2017) werd al snel duidelijk dat de piw’ers geen vertrouwen meer hadden in het afdelingshoofd.
Het afdelingshoofd bleef echter op zijn plek zitten, de twee piw’ers werden wel aangepakt/benadeeld: Huig Plug werd het JCvSZ uitgezet, hij moest van de directeur in de bouwpool gaan werken, zijn collega (een lid van de ondernemingsraad) werd voor twee jaar naar Detentiecentrum Schiphol verbannen…
Plug meldde zich ziek. Vanaf augustus 2017 hield PI Haaglanden zich niet aan de Wet Verbetering Poortwachter.
Plug vroeg in 2018 een deskundigenoordeel aan bij het UWV, deze instantie stelde Plug in het gelijk. PI Haaglanden legde
alle conclusies en aanbevelingen van het UWV naast zich neer.
Op 4 september 2019 kwam secretaris-generaal Siebe Riedstra met een aanbod: hij trok het ontslag van Plug in en bood hem een nieuwe baan aan op voorwaarde dat Plug zijn excuses zou aanbieden, zijn beschuldigingen zou intrekken en voortaan zijn mond zou houden.
Plug heeft dat aanbod afgewezen, hij wilde dat er een onderzoek zou worden opgestart naar de misstanden op het terrein van PI Haaglanden én de malversaties rond zijn ontslagprocedure.
Het UWV legde een loonsanctie op aan PI Haaglanden, er gold tevens een ontslagverbod: PI Haaglanden mocht Plug niet ontslaan vóór 18 juli 2020.
Justitie had maling aan alles, men ontsloeg Plug (EERVOL) m.i.v. zondag 15 december 2019.
Plug heeft deze zaak aangevochten, op 3 februari 2021 was er een eerste zitting over deze zaak.
Anno 2021 is er nog steeds sprake van een angstklimaat.
Tussen Januari 2018 en 2021 deden minimaal veertien artsen, verpleegkundigen en penitentiar inrichtingwerkers meldingen van misstanden bij o.a. de Centrale Vertrouwenspersoon Integriteit, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Inspectie J&V (IJ&V), de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ), minister Dekker, de vaste kamercommissie J&V en kamervoorzitter Arib.
De meldingen van de 14 artsen, verpleegkundigen en piw’ers zijn niet/nooit serieus genomen door de IJ&V en IGJ.
Een klacht van tien artsen en verpleegkundigen
werd door Inspecteur-generaal Henk Korvinus op 22 oktober 2020 ook niet correct afgehandeld…
Twee rijksinstituten (de IGJ & IJ&V) hebben gesjoemeld met gegevens over het gevangenisziekenhuis JCvSZ.
Wie zijn er o.a. bij de doofpot betrokken?
Minister Sander Dekker
Minister Ferd Grapperhaus
Minister Hugo de Jonge
oud-secretaris-generaal Siebe Riedstra (mag nu als Directeur ABD Topconsult alle topambtenaren benoemen, oa COVID-19-dossier)
Dirk Rinkel (centrale coördinator integriteit van Dekker en Grapperhaus)
Ronald Barendse (t/m 5 juli 2019 waarnemend secretaris-generaal J&V)
Gertjan Bos (oud inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Ewald Riks (t/m juli 2019 plv Inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Hans Faber (hoofdinspecteur-directeur Inspectie J&V)
Henk Korvinus (miv 1 januari 2020 inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Gerard Bakker (Hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen)
Michel Groothuizen (Plv Hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen)
Monique Schippers (Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring)
Eric Nijman (Plv. Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring)
Jelle Dijkstra (oud vestigingsdirecteur PI Haaglanden)
André Verschoor (directeur PPC, PI Haaglanden)
Annemarie van Koeveringe (oud-directeur JCvSZ, in februari 2019 stiekem verplaatst naar PPC Vught)
Diverse senior-inspecteurs van de Inspectie J&V en IGJ.