Voert Georgieva op kosten EU campagne om secretaris-generaal Verenigde Naties te worden?

door | 1 februari 2016

De Britse europarlementariër David Campbell Bannerman (Conservatieven, voorheen UKIP) heeft de Europese Commissie gevraagd uit te leggen waarom de Bulgaarse eurocommissaris Kristalina Georgieva zo veel internationale reizen maakt, terwijl haar portefeuille dat niet vereist.

Georgieva is als commissaris verantwoordelijk voor het bewaken van de begroting en voor het personeel van de Europese Commissie en de bijbehorende directoraten.

Veel van Georgieva’s reizen lijken er echter vooral op gericht om goodwill te kweken voor haar verwachte kandidatuur om Ban Ki Moon op te volgen als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De vraag is dan ook of Georgieva onder werktijd en op kosten van de Europese Unie campagne voert.

Zo brengt Georgieva dinsdag 2 februari een bezoek aan de Verenigde Staten om deel te nemen aan het Hoolbrooke Forum aan het Brookings Institution in Washington. Verder zal ze een toespraak houden op de European Horizons Conference aan de Universiteit van Yale en een rapport presenteren aan de VN in New York terzake over financiering van humanitaire hulp. Afgelopen zondag was de eurocommissaris nog in Ethiopië voor een top van de Afrikaanse Unie.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde afgelopen november reeds dat Georgieva met commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft gesproken over een eventuele kandidatuur voor de positie van secretaris-generaal van de VN.

Georgieva monopoliseert internationale reizen

Bannerman, die vragen over de kwestie heeft gesteld in het Europees Parlement, verwijst in zijn vragen niet naar de toekomstplannen van Georgieva, maar wijst slechts op het feit dat de internationale reizen die niet voortvloeien uit haar takenpakket als eurocommissaris vragen oproepen. De europarlementariër wijst er op dat de internationale reizen beter aansluiten bij het takenpakket van Federica Mogherini, die Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid is.

Bannerman wil dan ook tekst en uitleg over welke reizen met welk doel gemaakt zijn, in hoeverre daarbij gebruik gemaakt is van middelen en personeel van de Europese Commissie, welke kosten er gemaakt zijn en hoeveel tijd er steekt in activiteiten die niet voortvloeien uit Georgieva’s positie als eurocommissaris.

Een woordvoerder van de Commissie wijst er op dat Georgieva als een van de vicevoorzitters ook geacht wordt contacten te onderhouden met andere organisaties, zo is op de top van de Afrikaanse Unie ook een samenwerkingsovereenkomst met de EU getekend.

Toch roepen de internationale reizen van Georgieva ook in de Brusselse wandelgangen vragen op. Gezien de taakverdeling in de Europese Commissie ligt het meer voor de hand dat commissarissen als Mogherini, Stylianides en Mimica internationale reizen maken. Er wordt wel gezegd dat Stylianides en Mimica volledig overschaduwd worden door Georgieva waar het gaat om het vertegenwoordigen van de Europese Commissie naar partners. Zo heeft Georgieva de afgelopen jaren vrijwel bij alle gelegenheden die zich aandienden de EU vertegenwoordigd bij de VN, ook wanneer het meer voor de hand lag dat andere commissarissen dat zouden doen.

Juncker niet gelukkig

Het gerucht doet de ronde dat commissievoorzitter Juncker niet gelukkig is met het mogelijke vertrek van Georgieva. Juncker zou vanwege zijn gezondheid in de loop van 2016 minder aanwezig kunnen zijn en had met name om Frans Timmermans en Georgieva willen rekenen om zaken waar te nemen.

Als Georgieva inderdaad campagne heeft gevoerd voor haar mogelijke kandidatuur onder werktijd en met middelen van de Europese Commissie, dan kan dat de reputatie van de Europese Commissie maar vooral ook haar campagne ernstig schaden. Diverse EU-lidstaten hebben namelijk reeds officieel bevestigde kandidaten voor de positie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zo heeft Slovenië voormalig president Danilo Türk genomineerd, en zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Kroatië en Slowakije, Pusic en Lajcak kandidaten. Portugal is voornemens António Gutierres, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN te kandideren. Georgieva’s eigen Bulgarije heeft onder de vorige, socialistische regering Irina Bokova, momenteel directeur-generaal van UNESCO, formeel kandidaat gesteld voor de positie. De Eurocommissaris is zelf lid van de centrumrechtse partij GERB die het huidige minderheidskabinet vormt met steun van diverse kleinere partijen.