Verdeeld Koninkrijk: ‘Schotse afscheiding kan gevolgen hebben voor Noord-Ierland’

door | 8 september 2014

Als een meerderheid van de Schotse kiezers voor het verlaten van het Verenigd Koninkrijk kiest, wordt het onvermijdelijk dat Ierse republikeinen in Noord-Ierland een referendum zullen eisen. Dat stelt Lucinda Creighton, oud-minister voor Europese Zaken van de Ierse Republiek.

Naar aanleiding van de meest recente peiling onder de Schotse bevolking, die uitwees dat voor het eerst een kleine meerderheid voornemens is voor afscheiding te stemmen, stelt Creighton dat de Ieren er serieus rekening mee moeten houden dat een voor-stem voor de Schotten aanleiding kan zijn voor het oplaaien van spanningen in Noord-Ierland. Daarmee zou de vordering die is gemaakt in het vredesproces tussen de protestanten en katholieken in gevaar kunnen komen. De protestanten zijn overwegend voorstander van de unie met Engeland, Wales en Schotland, terwijl veel katholieken voor aansluiting bij de Ierse Republiek zijn.

Creighton vreest dat een referendum in Noord-Ierland op dit moment schadelijk zou zijn voor het vredesproces, het zou leiden tot nieuwe verwijdering tussen republikeinen en unionisten en tot vervreemding onder de protestanten in Noord-Ierland. Na jarenlange vaak gewapende strijd tussen republikeinen en unionisten kent Noord-Ierland nu relatieve rust met een regering die bestaat uit vertegenwoordigers van beide kampen. Het gebruik van vlaggen en bepaalde symbolen ligt echter nog altijd gevoelig en spanningen zouden eenvoudig opnieuw op kunnen laaien.

[note color=”#F4FDFF”] Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden met een internationale focus: Volg Novini!

[/note]

Als Schotland zich inderdaad afscheidt van het Verenigd Koninkrijk, moet de Ierse regering, volgens Creighton, de toetreding van Schotland tot de Europese Unie steunen. Het is volgens de oud-minister echter belangrijk dat de Ierse regering zich niet over de kwestie van de Schotse onafhankelijkheid uitspreekt voorafgaand aan het referendum.

De Schotse kwestie is te meer van symbolische invloed op de Noord-Ierse kwestie, aangezien veel van de protestanten in Noord-Ierland wortels hebben in de Schotse laaglanden.

De Britse regering heeft intussen gereageerd op de toenemende steun voor Schotse afscheiding, door Schotland meer autonomie binnen het Verenigd Koninkrijk toe te zeggen en ook de oppositie schaart zich achter dat voorstel.