Van Wolferens paranoia?

door | 22 februari 2021

CNN, eertijds een voorbeeld voor objectieve en neutrale, maar concurrerende nieuwsgaring, heeft zich sinds 2016 gediskwalificeerd met partijdige en aanvechtbare fantasiekritiek op Trump die zijn land sociaal en economisch naar de Filistijnen zou helpen en zijn presidentschap waarschijnlijk dankte aan internetmanipulaties van de Russische geheime dienst die hem bovendien chanteren zou met ‘golden shower’ plasseksfilmpjes en ander gênant privémateriaal. Een en ander zou bewezen worden door het onderzoek van speciaal aanklager Mueller. CNN ’s ontsporingen in dit soort complotfantasieën werden nagevolgd door onze toonaangevende pers en media. In dit licht is het daarom prudent om de door NRC gesignaleerde grensverkennende tegendraadsheid van professor Van Wolferen toch niet zondermeer weg te zetten als paranoia (NRC Handelsblad 3 januari 2021). Ik volg Van Wolferen niet consequent maar herinner mij toch enkele nieuwsscopes waarin hij voor die tegendraadsheid zijn gelijk alsnog incasseren kan:

Van Wolferen verweet de westerse mogendheden onbetrouwbaarheid bij het niet nakomen van de afspraken van de Malta-top (Bush, Gorbatsjov 1989), die aan de basis ligt van de verstoorde relatie met Rusland en het conflict over Oekraïne en ook medeoorzaak is van de MH17-tragedie. 

Van Wolferen betoogde meermalen dat Rusland, een achtergebleven mogendheid met een gigantisch land en een BBP dat kleiner is dan dat van Italië, geen realistische bedreiging kan zijn voor de EU of de NATO.
Van Wolferen deed nooit mee aan het wegzetten van Trump als een dementerend ongeleid projectiel.
Van Wolferen verdient daarom tenminste het voordeel van de twijfel.