Valls kandidaat voor Macron: ‘Parti Socialiste is dood’

door | 9 mei 2017

Voormalig premier Manuel Valls heeft aangekondigd dat hij kandidaat hoopt te zijn in de komende parlementsverkiezingen voor de partij van president Emmanuel Macron.

Valls was premier voor de Parti Socialiste, maar in toelichting op de vraag waarom hij niet voor die partij de verkiezingen in wil, zegt hij: “Onze Socialistische Partij is dood, … ze ligt achter ons. Niet haar geschiedenis en haar waarden, maar we moeten verder.”

De verkiezingen voor de 577 leden van de Nationale Vergadering, het lagerhuis van het Franse parlement vinden plaats op 11 en 18 juni. Uit recente peilingen komt naar voren dat En Marche, de partij van de nieuwe president, de grootste partij zou kunnen worden, terwijl de Parti Socialiste gereduceerd zou worden tot slechts enkele tientallen zetels.

Emmanuel Macron heeft eerder gezegd dat hij om vernieuwing in de Franse politiek te brengen vooral vers bloed op zijn kandidatenlijsten wil. Voor de verkiezingen zal hij echter nog heel wat kandidaten moeten vinden.

Dat roept natuurlijk de vraag op of En Marche straks daadwerkelijk de plaats van de Parti Socialiste zal overnemen. Delen van de partij zullen allicht niet zo gemakkelijk verder zien als Valls en proberen zich goed mogelijk te weren in de parlementsverkiezingen. Als de Parti Socialiste inderdaad tot enkele tientallen zetels gereduceerd zou worden, zou dat inderdaad op termijn de dood van de partij kunnen betekenen.

Is de Parti Socialiste echt dood?

Of het zover komt, hangt van een aantal zaken af. Ten eerste van de vraag hoe En Marche het als regeringspartij doet. Wanneer En Marche de komende jaren een grote desillusie voor haar kiezers wordt, zou dat tot een heropleving van de Parti Socialiste kunnen leiden. Wordt de regering echter een succes, dan zijn de perspectieven voor de PS veel slechter. Andere linkse partijen als het Front de Gauche en de Groenen zouden daar hun voordeel mee kunnen doen.

Ook is er nog de vraag bij welke pan-Europese partij En Marche zich aansluit. Als En Marche zich bij de liberale ALDE aansluit, zoals europarlementariër Sylvie Goulard, die naar En Marche overliep, hoopt, dan zullen de Europese socialisten proberen te stimuleren dat de PS zichzelf herneemt, zodat ze weer een stevige Franse lidpartij krijgen. Wanneer En Marche echter voor aansluiting bij de Europese socialisten kiest, dan zullen die er eerder op aansturen dat de resterende PS-politici een onderkomen zoeken bij En Marche.