Teun Voeten uitgebreid in de MS over de grootste bedreigingen voor Europa!

door | 22 oktober 2018

Voor ons, en daarmee bedoel ik naast Nederland de hele Europese Unie,
komen de nieuwe gevaren van binnenuit. De werkelijke veiligheidsvraagstukken
zijn in mijn ogen de (internationale) georganiseerde criminaliteit en de radicale islam,
gecompliceerd door ongecontroleerde migratiestromen.”

— Teun Voeten in de Militaire Spectator

Uit dit interview:

“Hij zag in Mexico een nieuw type oorlog ontstaan en bestudeerde die als promovendus; de drugsoorlog, gevoerd met zware wapens in de straten van een land dat officieel niet in oorlog is. De onderwereld en bovenwereld zijn er inmiddels sterk met elkaar verweven in een systeem waarin de belangen en dus ook de rollen voortdurend wisselen, zegt fotograaf en doctor Teun Voeten. Hij waarschuwt dat ‘Mexicaanse toestanden’ in Nederland niet ondenkbaar zijn. In Amsterdam is al een afgehakt hoofd op een stoep achtergelaten. Urker vissers zijn onder druk gezet om cocaïne te vervoeren. En in Arnhem en Rotterdam leek een groep mannen een grote aanslag voor te bereiden. Politie en krijgsmacht staan voor nieuwe, hybride uitdagingen. Dat vergt een nieuwe aanpak. ‘We moeten toe naar een lokale, laag-intensieve defensie. Teun Voeten promoveerde eind september aan de Universiteit Leiden met zijn proefschrift.” Lees verder bij de Militaire Spectator

Lees bovenal ook zelf Voetens doorwrochte onderzoek naar De Mexicaanse drugsoorlog, als blauwdruk voor Europa. Het is weer een hele andere invalshoek om naar Europa te kijken dan bijvoorbeeld Wim van Rooys magnum opus Waarover men niet spreekt, maar uiteindelijk brengt ook Voeten de bedreigingen en kansen voor Europa in kaart. Een invalshoek die zeer realistisch is!

 

Paperback |  320 pagina’s | 16 x 24 cm | prijs: 26,50 |