Tadzjikistan bouwt hoogste stuwdam ter wereld

door | 6 januari 2017

Tadzjikistan is begonnen aan de bouw van de hoogste stuwdam ter wereld, waarmee het zoveel elektriciteit hoopt op te wekken dat het een belangrijke stroomexporteur wordt. Ook hoopt het Centraal-Aziatische land met de zekere energievoorziening nieuwe industrie aan te trekken.

Het plan voor de 335 meter hoge stuwdam in de rivier de Vachsj, een bronrivier van de Amoe Darja, werd al in 1959 opgevat en in 1965 was een ontwerp gereed. In 1976 werd begonnen met de bouw van de dam, maar toen de Sovjet-Unie uiteenviel werd het plan afgebroken.

De stuwdam en de bijbehorende elektriciteitscentrale moeten het probleem van de onzekere energievoorziening de wereld uit helpen. Daarmee hoopt de Tadzijekse regering dat het land aantrekkelijk wordt voor buitenlandse bedrijven om zich daar te vestigen en zo meer werkgelegenheid te scheppen.

De stroomopbrengst wordt op meer dan twee maal de binnenlandse behoefte geraamd en dat is inclusief twee geplande aluminiumsmelterijen. Het overschot hoopt men te exporteren naar buurlanden, waarbij met name aan India en Pakistan gedacht wordt. De inkomsten daaruit kan de regering goed gebruiken, temeer daar de bevolking van het land gestaag groeit.

Het naburige Oezbekistan is niet enthousiast over het plan. Men vreest dat opdrogende rivieren de katoenproductie in gevaar brengen, die een belangrijke inkomstenbron voor de Oezbeken is. Tadzjikistan is voor zijn gasvoorziening afhankelijk van Oezbekistan en Oezbekistan heeft in de afgelopen jaren geprobeerd dat als hefboom te gebruiken om de Tadzjieken af te houden van het hervatten van de bouw van de Rogun-dam. Door het groeiende energietekort gaat Tadzjikistan er nu echter toch toe over.