Syrië: Typisch 21ste-eeuws conflict? (video)

door | 19 juni 2013

De Mediawerkgroep Syrië organiseerde onlangs in Leuven een avond waar de jurist Fernand Keuleneer sprak. Keuleneer is onder andere gespecialiseerd in Internationaal Recht.

In zijn spreekbeurt gaat Keuleneer onder meer in op de opzichten van waaruit het conflict in Syrië wordt geanalyseerd en bejegend. Hij legt de vinger bij de eenzijdige focus op mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid in de officiële analyse van het conflict in Syrië, en overigens ook van vergelijkbare conflicten, en bij de soms willekeurige toepassing daarvan.

… Dat is het einde van het internationaal recht natuurlijk.

Verder merkt hij op dat er van het begin af aan geen sprake is geweest van neutraliteit, maar van partijdigheid van de zijde van internationale instellingen zoals EU en VN: “Zo maakte hij duidelijk dat ‘internationaal recht’ werd omgevormd tot een ‘globaal recht’, met een selectieve inmenging in staten onder het mom van ‘mensenrechten’. Gelijke rechten tussen staten vallen weg en er ontstaat een asymmetrie die de neutraliteit van organisaties zoals de Verenigde Naties (VN) op de achtergrond drukt. De VN, die destijds werd opgericht om geschillen tussen staten te beslechten, gaat nu eenzijdig de kant kiezen van een bepaalde groepering of bepaalde individuen met meer conflicten en zwakkere staten als gevolg.”

Een video van de spreekbeurt is hieronder te bekijken: