Stomen Atlantici opvolger Merkel klaar?

door | 6 juli 2015

Als de euro valt, valt Merkel, dat zegt hoofdredacteur Jürgen Elsässer in het juli-nummer van het Duitse tijdschrift Compact, in variatie op een uitspraak van de bondskanselier zelf.

“Velen denken dat Angela Merkel link is, maar het kan altijd linker, Ursula von der Leyen is de opvolger die ons te wachten staat”, aldus Elsässer in zijn hoofdredactioneel commentaar.

Dat maakt hij onder andere op uit haar aanwezigheid bij de Bilderberg-conferentie, een beraad van invloedrijke personen uit politiek, ‘non-gouvernementele organisaties’, bedrijfsleven, bankwereld en media dat achter gesloten deuren plaats vindt en waarbij de minister van Defensie aanwezig was, evenals leiders van het in Duitsland zeer machtige mediaconglomeraat van Springer.

De hoofdredacteur van het non-conformistische blad maakt de balans op van Merkels politiek, en ziet dat ze vooral zo lang aan de macht is kunnen blijven door haar partij-interne rivalen uit te schakelen en beleidspunten van andere partijen, sociaaldemocraten, groenen en links-liberalen over te nemen.

De aanhoudende eurocrisis en de opkomst van eurosceptische partijen maken het de Atlantici echter lastig en men bezint zich op nieuwe coalitiemogelijkheden. Overal in Europa moeten de pro-Amerikaanse conservatieven in het zadel gehouden worden door coalities aan te gaan met nieuw-linkse partijen, aldus Elsässer. Bondskanselier Merkel houdt de optie om na de volgende Bondsdagverkiezingen met de Groenen te gaan regeren dan ook nadrukkelijk open. Dat gaat natuurlijk alleen als de ‘christendemocraten’ alles wat nog christelijk en vaderlandslievend is laten varen. Hij ziet Merkel daar in principe wel toe bereid, ze heeft eerder immers de kernenergie, de dienstplicht en het gezinsbeleid al geofferd aan de Groene optie. Het homohuwelijk blijft ze echter principieel afwijzen.

Von der Leyen nu, eerder minister van Gezin en nu van Defensie en zo ongeveer de enige rivaal binnen de CDU die enige bekendheid geniet onder het brede publiek, heeft deze zwakke plek herkend en laat zich er dan ook op voorstaan een groot voorvechter van de ‘homorechten’ te zijn. Dit kon wel eens een slimme strategische zet zijn, links voorgesorteerd, om op het juiste moment, wanneer Merkel zich stukbijt op de crisis in Griekenland en de Springer-pers haar het vuur aan de schenen legt, het partijleiderschap op te eisen. Ze zal zich daarbij volgens Elsässer allicht gesteund weten door de homoseksuele partijsecretaris van de CDU Peter Tauber.

Intussen werkt Von der Leyen als minister van Defensie nog rustig voort aan het om zeep helpen van de Duitse defensieindustrie. Zo moet het huidige dienstwapen van de Bundeswehr vervangen worden door een buitenlands model. De Compact-hoofdredacteur ziet de anglo-amerikaanse wapenindustrie al een miljardenzware opdracht voor de neus van Heckler & Koch wegkapen.