Stelling: Ongeacht de afspraken in EU-verband, is het verstandig het begrotingstekort in 2013 tot 3% terug te brengen.

door | 25 april 2012