Sommige vrouwen gelijker dan andere in Europees Parlement (video)

door | 4 augustus 2014

Begin juli werd, nadat de voorzitterschappen van de diverse commissies in het Europees Parlement verdeeld waren, ook gestemd over de ondervoorzitters van de parlementaire commissies. Aangezien iedere commissie diverse ondervoorzitters kent, is het gebruikelijk dat de posities over de fracties verdeeld worden door middel van de zogenaamde methode-D’Hondt. Op deze manier krijgen alle fracties een aantal ondervoorzitters dat in verhouding staat tot hun fractiegrootte. In juli werd echter willekeurig van dit systeem afgeweken. Zo werd verhinderd dat Bernd Lucke van de gematigd eurokritische partij Alternative für Deutschland (AfD) ondervoorzitter kon worden van de commissie voor Economische en Monetaire Zaken (ECON) en dat een lid van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging voorzitter kon worden van de relatief onschuldige Verzoekschriftencommissie (PETI).

Wat bij de verkiezing van de ondervoorzitters opviel was dat uitgerekend in een commissie waar men de mond vol heeft van gelijkheid en non-discriminatie, de commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM), Beatrix von Storch (AfD) haar positie als ondervoorzitter werd miskend. In onderstaand filmpje zien we hoe ze voor de stemming een beroep doet op de andere leden van de commissie om zich aan het gebruikelijke systeem te houden. Enkele leden hebben namelijk een geheime stemming aangevraagd. Over de andere ondervoorzitters is simpelweg bij handopsteking gestemd, maar als de kandidatuur van Von Storch aan de orde komt, is ineens een geheime stemming nodig, omdat sommige leden zich kennelijk niet aan de D’Hondt-methode willen houden, zoals zal blijken. De commissievoorzitter, de Spaanse socialiste García Pérez verschuilt zich achter de procedure en de formele mogelijkheid om een geheime stemming aan te vragen. Ook de coördinator van de socialisten in de commissie de Franstalige Belg Tarabella verschuilt zich achter de formele mogelijkheid van een geheime stemming, ook al is daarvan geen gebruik gemaakt voor de verkiezing van andere ondervoorzitters, verder bazelt hij nog wat over vraagtekens bij de methode D’Hondt.

[note color=”#F4FDFF”] Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden met een internationale focus: Volg Novini!

[/note]

De Poolse afgevaardigde Jadwiga Wisniewska (Recht en Gerechtigheid, PiS) spreekt haar verbazing uit over de gang van zaken, alle stemmingen tot dan toe zijn zonder problemen verlopen en bij Von Storch aangekomen wordt ineens geheime stemming aangevraagd. Ze spreekt van een vorm van discriminatie tegen de kandidaat van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). De coördinator van de liberalen in de commissie, de Britse afgevaardigde Catherine Bearder, ondersteunt de aanvraag voor geheime stemming. Als de voorzitter dan wil overgaan tot stemming, intervenieert de Slowaakse conservatieve afgevaardigde Jana Zitnanska nog, zij spreekt er haar verbazing uit dat in een commissie waar het altijd over gelijkheid gaat, ertoe overgaat een lid van haar commissie te discrimineren, over Von Storch wordt immers op een andere manier gestemd dan over de andere kandidaat-ondervoorzitters. In reactie op Bearder die sprak over de vrijheid van afgevaardigden om naar inzicht te stemmen, vraagt Zitnanska waarom er dan niet gewoon openlijk, met handopsteking, gestemd kan worden, maar het geheim moet.

De voorzitter lepelt vervolgens nog eens op wat de regels over het aanvragen van een geheime stemming zijn en dan wordt gestemd voor geheime stemming over de positie van de vierde ondervoorzitter.

In de commissie over de Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid is het natuurlijk niet relevant dat Von Storch gematigd eurokritisch is. De reden dat zij niet de positie als ondervoorzitter in kan nemen die haar volgens de methode D’Hondt toekwam, is veeleer gelegen in het feit dat Von Storch geen feministe is en bijvoorbeeld ook niet de genderideoligie aanhangt, maar er een traditionele kijk op het gezin en op man en vrouw op na houdt. Dat ligt niet goed bij een deel van de leden van het Europees Parlement.