SGP wil internationale aanpak strafkampen Noord-Korea

door | 22 juni 2012

SGP-leider Van der Staaij roept minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken op om in internationaal verband het voortouw te nemen bij de aanpak van de strafkampen in Noord-Korea. De SGP wil weten hoe vaak, door wie, en met welk gevolg er in de afgelopen jaren aandacht is gevraagd voor de erbarmelijke situatie van de gevangenen in Noord-Korea.

Het initiatief van de SGP wordt in de Kamer breed ondersteund. Ook andere partijen hebben de SGP-vragen ondertekend. Van der Staaij: “Bij zoveel onrecht en lijden mag de internationale gemeenschap niet wegkijken. Voorkomen moet worden dat de mensen in de kampen van Kim Jong Un vergeten worden. Alleen al daarom is het goed hier keer op keer aandacht voor te vragen.”

Speciaal punt van aandacht is China. De Chinese autoriteiten zetten consequent alle vluchtelingen uit Noord-Korea direct terug over de grens. De SGP en de andere partijen in de Tweede Kamer die de vragen hebben ondertekend willen dat er internationaal druk wordt uitgeoefend op de Chinezen om daar een eind aan te maken.

Hieronder de Kamervragen die gesteld zijn aan minister Rosenthal van Buitenlandse zaken, inclusief een link naar het rapport van David Hawk over de gruwelijkheden in de Noord-Koreaanse strafkampen.
_______________________

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Timmermans (PvdA), De Roon (PVV), Ormel (CDA), Voordewind (CU) en El Fassed (GL) aan de minister van Buitenlandse zaken over het zwijgen van het Westen over de strafkampen in Noord-Korea.

– Heeft u kennisgenomen van de bevindingen van mensenrechtenexpert David Hawk over de strafkampen in Noord-Korea? Wat is uw oordeel hierover?
– Deelt u zijn belangrijkste conclusie dat – gegeven de ernst en omvang van de mensonterende toestanden in de kampen – veel meer internationale opwinding en actie gerechtvaardigd zou zijn? Welke gevolgtrekkingen verbindt u hieraan? Welke informatie heeft u over de feitelijke situatie in de kampen? Spoort dit met de gruwelijkheden die David Hawk beschrijft?
– Kunt u aanduiden wat er de afgelopen jaren is gebeurd vanuit de verschillende internationale gremia om verandering aan te brengen in deze situatie? Welke resultaten of lessen voor de toekomst heeft dit opgeleverd? Wat is de opstelling van China en Zuid-Korea hierin?
– Bestaan er op dit moment initiatieven binnen de internationale gemeenschap om de situatie van de strafkampen serieus aan te pakken? Zo ja, welke en op welke termijn?
– Op welke wijze wordt tevens geprobeerd om de internationale druk op China op te voeren om te stoppen met het terugsturen van Noord-Koreaanse vluchtelingen naar hun eigen land? Zijn hiervan resultaten bekend?
– Bent u bereid om binnen de verschillende, relevante internationale gremia het voortouw te nemen om de Noord-Koreaanse strafkampen op de agenda te houden en voorstellen tot verbetering te initiëren? Hoe en op welke termijn? Wilt u van uw pogingen hiertoe en de resultaten hiervan de Kamer expliciet op de hoogte houden?