Seksualiteit – mannen – vrouwen – liberalisme – christendom

door | 13 januari 2019

 

EEN WATERSCHEIDING?

Wie blijft volhouden dat er geen kwaad in de wereld is, gaat automatisch degene die dat ontkent tot kwaad in de wereld bestempelen – zie hier de paradox die met het debat over de Nashville-verklaring pregnant naar voren komt.

Links is falikant tegen de verklaring, rechts is verdeeld. De controverse laat zien dat iedere ideeënleer een beeld van goed en kwaad heeft, ook al wil ze van geen kwaad weten.

Dat het Christendom een leer over seksualiteit heeft kon iedereen weten. Die is er namelijk al ±6.000 jaar. Verklaringen als die van Nashville, maar zoals ook verwoord in de kathechismus van de katholieke kerk heten dan ook ‘leerstukken’. Dit soort leerstukken expliciteren eenvoudig wat iedere ideeënleer reeds in zich draagt.

Maar er zijn ook ideologieën die het ene verklaren, en het tegenovergestelde bewerkstelligen. Dat liberalisme een ideologie zou zijn die iedereen vrij laat, is zo’n soort misvatting. De misvatting kan zelfs niet groter zijn. Niet voor niets publiceerden wij een jaar geleden het boek van de Duitse sociologe Gabriele Kuby: De seksuele revolutie – afschaffing van de vrijheid uit naam van de vrijheid. (LINK) Dit boek werd het afgelopen jaar een enorm succes. Het blijft maand in maand uit in onze verkoop topdrie staan. En een aanrader om je in te lezen over het Nashville-thema!

Maar we hebben ook andere titels die raken aan het debat over de Nashville-verklaring. We hebben ze voor u opgesplitst in drie onderdelen:

  • Seksualiteit en gender
  • Man-vrouw
  • Liberalisme versus de klassieke beschaving, kortom: wereldbeeld

  1. Het eerste thema seksualiteit en genderideologie komen behalve in Kuby’s boek ook naar voren in: 
  1. Thema man-vrouw komt, behalve in Kuby’s boek, ook naar voren in:

 

  1. Het thema wereldbeeld komt naar voren in de volgende boeken:

 

De aan hysterie grenzende verontwaardiging in de media bereikte de afgelopen week recordhoogten. Maar de meeste stemmen in de media lazen de tekst van de Nasville-verklaring niet eens. Moet men dan ook maar geloven dat deze mensen zich wel inlezen over de thematiek waarover ze zich uitspreken!? De vraag stellen is hem beantwoorden. U kunt dat wel doen.