Schotse parlement voor invoering homohuwelijk

door | 21 november 2013

Nadat in juni in Engeland en Wales het homohuwelijk werd ingevoerd, heeft nu ook het Schotse parlement in principe ingestemd met invoering daarvan. Van de 129 leden van het Schotse parlement stemden 98 voor en 15 tegen, 5 onthielden zich van stemming.

Schotland kende reeds een geregistreerd partnerschap voor koppels van gelijk geslacht. Het parlement stemde over een wetsvoorstel nadat eerder een consultatie was gehouden onder de bevolking. De gereformeerde Church of Scotland had zich evenals de Rooms-Katholieke Kerk tegen het voorstel uitgesproken. De diverse partijen lieten hun parlementsleden vrij om hun eigen keuze te bepalen, uiteindelijk stemden 15 parlementsleden, waaronder enkele Schotse nationalisten, sociaaldemocraten en conservatieven tegen het voorstel.

scottish-parliament-larger3Volgens de tegenstanders van het homohuwelijk staat de grote steun in het parlement in geen verhouding tot de opvattingen onder de bevolking. “Het parlement weerspiegelt in deze kwestie niet de publieke opinie”, aldus SNP-parlementslid John Mason. De belangrijkste bezwaren van Mason tegen het voorstel zijn dat het huwelijk een verbintenis van een man en een vrouw is en dat andersdenkenden in het voorstel niet voldoende beschermd worden.

Labour-parlementslid Elaine Smith wees erop dat de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders van het homohuwelijk in het gedrang komt. Ze vertelde in het parlement, dat sinds ze bekend maakte tegen een herdefiniëring van het huwelijk te zijn, als homofoob en bevooroordeeld was gebrandmerkt. “Ik ben vergeleken met de Klu Klux Klan en men stelde voor mij als heks op de brandstapel te zetten.” Smith sprak de hoop uit dat parlementsleden zich niet hebben laten vermurwen door dit soort praktijken.

“Sinds ik bekend maakte tegen het homohuwelijk te zijn, heeft men voorgesteld mij als heks op de brandstapel te zetten.”

 

Het conservatieve lid van het Schotse parlement Alex Johnstone zei te vrezen voor ondermijning van het traditionele huwelijk: “Tijdens mijn leven ben ik getuige geweest van het begin van het verval van de samenleving. Eén van de prioriteiten van dit huis zou dan ook moeten zijn om gezinnen te versterken, manieren te zoeken om huwelijken te versterken en er voor te zorgen dat we de trends van de afgelopen halve eeuw weten te keren en een zekere stabiliteit kunnen herwinnen.”

Kerken worden door het wetsvoorstel vooralsnog niet verplicht homohuwelijken te sluiten, maar hebben de mogelijkheid van een ‘opt-in’. De wetgeving in Engeland en Wales kent een vergelijkbare voorziening, maar sluit de Anglicaanse kerk in Engeland en Wales daarvan uit. Dat het voorstel kerken niet verplicht stelt de kerken echter niet gerust, gevreesd wordt voor rechterlijke uitspraken die hen alsnog daartoe zouden verplichten.