Scholen half open?

door | 12 januari 2021

Scholen dicht of open? Half open dus? De erkenning dat het sluiten van de scholen een fout was en dat de Zweedse overheid terecht haar scholen open hield, kon er bij Rutte c.s. niet af. Een ruiterlijk toegegeven fout ontmoet begrip. Voor het opzadelen van ons onderwijs met de problemen van half geopende scholen – omdat de overheid zich gezichtsverlies besparen wil – past geen begrip.

Ik heb over onze ‘pandemie’ nog eens nagedacht: Een eeuw geleden (mijn grootouders waren gezinsouders van middelbare leeftijd) had Nederland te maken met de Spaanse griep die hier 42.000 van de 6 miljoen mensenlevens kostte (0,7 % van de bevolking) en wereldwijd > 20 miljoen van de 2 miljard (> 1%). Met de corona-pandemie lijken wij nu weg te komen met minder dan 0,5 promille. Destijds werd die Spaanse griep zoveel mogelijk genegeerd. Het bedrijfsleven ging gewoon door net als de nationale en internationale politiek (de uitvoering van de vredesverdragen na 1918, het opknippen van het keizerrijk Oostenrijk, het afdwingen van de oorlogsschattingen van Duitsland, de burgeroorlogen in Rusland, etc.). Ook de Olympische spelen van 1920 (Antwerpen) kregen geen bijzondere veiligheidsmaatregelen. In de verhalen van mijn grootouders en ouders figureerde die Spaanse griep niet; de crisis van de jaren ’30, dat was erg ja.

Natuurlijk verschuiven normen, waarden en gevoeligheden, maar ik denk dat wij nu, in ons land en wereldwijd, te ver doorschuiven. Ik mis bij Rutte c.s. de heldere overtuiging dat het landsbelang niet mag worden opgeofferd aan het deelbelang van de volksgezondheid.