Sarrazin stelt andere omgang met asielzoekers voor

door | 23 augustus 2016

Voormalig SPD-politicus en auteur van diverse boeken – waaronder Deutschland schafft sich ab en meest recent Wunschenken – Thilo Sarrazin wil de rechten van vluchtelingen drastisch inperken. Hij wil alle afgewezen asielzoekers “desnoods onder militaire bescherming” onverwijld uit laten zetten.

Sarrazin, die in zijn politieke loopbaan onder andere minister van Financiën van Berlijn en lid van het bestuur van de Duitse centrale bank was, schrijft in een gastbijdrage voor de Frankfurt Allgemeine Zeitung, dat het Duitse asielrecht een “invalsdeur voor ongeregelde immigratie” is geworden.

In Sarrazins optiek moeten immigranten niet het recht hebben om tegen het afwijzen van een asielverzoek in beroep te gaan.

Daartoe moet er volgens Sarrazin in transitzones voorzien worden. Immigranten die zich buiten de transitzone begeven, verspelen daarmee iedere aanspraak op verblijft. Afgewezen asielzoekers zouden “geen legale verblijfsstatus hebben en derhalve geen mogelijkheid om in beroep te gaan”.

Alle immigranten, vluchtelingen en asielzoekers, wier asielverzoek wordt afgewezen, worden in het scenario van Sarrazin “onverwijld en in beginsel zonder uitzonderingen uitgezet”, ofwel naar hun herkomstland, dan wel naar het land van waaruit ze de EU binnen kwamen.

Als een herkomstland weigert, moeten de personen in kwestie evenwel naar dat land overgebracht worden, “desnoods onder militaire bescherming”.

De “drang naar Europa”, zo stelt Sarrazin, zal pas afnemen, “wanneer in het verste Afrikaanse dorp duidelijk is, dat ook een succesvolle aankomst in Duitsland niet meer tot het recht om te blijven leidt, als de voorwaarden voor politiek asiel niet gegeven zijn”.

Thilo Sarrazin immigratie citaat