Samenleving sluit nog steeds ogen voor seksueel misbruik

door | 5 januari 2012

De uitkomsten van het eindrapport van de commissie-Deetman zijn ronduit schokkend. Tussen de tien- en twintigduizend kinderen zijn tussen 1945 en 1981 misbruikt in Rooms-katholieke instellingen. Terecht legt de commissie-Deetman de vinger op de zere plek door niet alleen te wijzen naar de Rooms-Katholieke Kerk, maar naar de hele Nederlandse samenleving. Eén op de tien Nederlanders van veertig jaar en ouder is voor het achttiende jaar seksueel misbruikt door iemand anders dan een familielid.Dit grootschalige misbruik van kinderen kon mede plaats vinden omdat er lange tijd een taboe lag op seksualiteit. Er heerste destijds een cultuur van zwijgen.

Misbruik
Als we de berichtgeving in de media mogen geloven dan hebben we deze cultuur van zwijgen en taboes inmiddels achter ons gelaten. In zekere zin heeft men daar een punt; vanaf de seksuele revolutie in de jaren zestig en zeventig probeert de westerse cultuur zich te bevrijden van het moralistische christelijke „juk” wat ons al eeuwenlang schijnt te knellen. De vraag is of deze ‘bevrijding’ heeft bijgedragen aan een open cultuur waarin seksueel misbruik is afgenomen. Onderzoek uit 2008 door het ministerie van Jeugd en Gezin laat zien dat ongeveer 40 procent van de meisjes onder de zestien jaar is misbruikt. Uit een studie van de Europese Commissie uit 2008 valt op te maken dat tussen tien- en twintig procent van alle minderjarige kinderen in Europa in hun jeugd seksueel zijn misbruikt.

Seksualiteit mag dan uit de taboe-sfeer zijn gehaald zoals sommige beweren, één ding laten de cijfers helder zien; het seksueel misbruik vindt nog steeds op grote schaal plaats. De hele misbruikaffaire in de Rooms-Katholieke Kerk houdt onze westerse cultuur dan ook een spiegel voor.

Met ontsteltenis sprak Deetman: „Wat is er met onze samenleving aan de hand, dat we elkaar zoveel ellende aan kunnen doen?” Wat in de kerk gebeurde, had namelijk ook plaats buiten de kerk.

Taboes
Wat in de vorige eeuw aan misbruik heeft plaatsgevonden, vindt nu nog steeds op grote schaal plaats. Met dat verschil dat we nu denken bevrijd te zijn van de christelijke taboes die er eeuwenlang op seksualiteit lagen. Daarmee heeft de westerse cultuur een nieuw taboe gecreëerd.
Alleen maar kritiek leveren op de Rooms-Katholieke Kerk is gemakkelijk. We moeten ons de vraag stellen wat we er mee opschieten als we onze ogen sluiten voor de ‘nieuwe’ taboes van de 21ste eeuw.
De christelijke visie op huwelijkse trouw is zo’n taboe en wordt afgeserveerd als niet van deze tijd. Neem de seksualisering van de westerse cultuur, waarbij vrouwen gereduceerd worden tot lustobjecten. Daar hebben we het niet over. Nog steeds sluit deze maatschappij haar ogen, zoals ze dat in voorbije deccenia ook deed.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad.