Reïntegratie van ex-gedetineerden in Montenegro problematisch

door | 25 september 2013

PODGORICA – Montenegro heeft geen door de overheid gesteund programma die ex-gedetineerden of verslaafden helpen een baan te vinden zoals in Nederland. Deskundigen wijzen op de noodzaak van het hebben van werk na vrijlating uit de gevangenis omdat ze anders weer terugvallen in criminaliteit. Naast deskundige zorg hebben deze mensen ook steun nodig van de samenleving.

Alcatraz-Underground-prisonDit schrijft Svetlana Lajovic, een radio presentator en directeur van een christelijke NGO uit Montenegro op NWA. Ze deed onderzoek naar het welzijn van ex-gedetineerden en concludeert dat de overheid een taak heeft om ex-gedetineerden te helpen reïntegreren in de samenleving.

“In Montenegro is er een ongelooflijk stigma naar criminelen. Het is daarbij niet van belang of het om een moordenaar gaat of een kruimeldief, ze worden allemaal op dezelfde manier behandeld. Eigenaardig voor Montenegro is, dat mensen zich verkneukelen over iemands ongeluk en ze daardoor denken dat ze beter en superieur zijn aan de crimineel of verslaafde. Mensen moeten zich bewust worden dat iedereen fouten maakt en het niet kan dat iemand wordt gelabeld als “slecht” voor het leven.” reageert een van de geïnterviewde experts.

In veel staten van de Europese Unie zijn er subsidieprogramma’s van overheidswege die ex-gedetineerden en verslaafden terug de samenleving in helpen. In Montenegro wordt de overheid opgeroepen om ook in iets dergelijks te voorzien.

In december organiseert de Christian Movement uit Montenegro samen met de ECPM en SGP een conferentie over dit onderwerp.