Regeringsdeelname Ware Finnen goed mogelijk

door | 10 april 2015

Juha Sipilä, leider van de Centrumpartij, die naar alle waarschijnlijkheid de Finse parlementsverkiezingen op 19 april zal winnen, staat er voor open om de eurosceptische Ware Finnen uit te nodigen voor deelname aan de nieuw te vormen regeringscoalitie, zo meldt persbureau Reuters. Ten aanzien van de verhouding tot de Europese Unie ziet Sippila wel wat strijdpunten, maar niets waar men niet uit zou kunnen komen.

In 2011 werden de nationaal-conservatieve Ware Finnen met 39 zetels de derde partij in het parlement. Er werd toen echter een regeringscoalitie gevormd onder leiding van de Nationale Coalitiepartij (KOK), met maar liefst vijf andere partijen, om de Ware Finnen te vermijden. De belangrijkste coalitiepartner van KOK is de sociaaldemocratische SDP, die heeft echter bij monde van haar partijleider Antti Rinne duidelijk laten merken dat de relaties met KOK verzuurd zijn en men zeker open staat voor samenwerking met de Centrumpartij.

Met het oog op de peilingen ligt dan ook een drie-partijencoalitie van Centrumpartij, Ware Finnen en SDP voor de hand. Volgens de peilingen zijn dat ook meteen de drie grootste partijen, aangezien KOK terugzakt naar 33 of 34 van de 200 zetels. De Centrumpartij lijkt met 53 à 56 zetels de duidelijke winnaar te worden, terwijl de Ware Finnen en de SDP met elk circa 35 zetels de tweede partij zouden kunnen worden.

Sommige Finse partijen laten zich moeilijk vergelijken met die in andere landen. Zo staat de nu regerende KOK als liberaal-conservatief bekend en is ze op EU-niveau bij de Europese Volkspartij aangesloten, haar leden in het Europees Parlement stemmen echter dikwijls afwijkend, net als bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de Zweedse Moderaterna. KOK ontwikkelt zich de laatste jaren in toenemende mate tot een liberale partij. De Centrumpartij daarentegen is op EU-niveau lid van de liberale ALDE, maar is geen doctrinair liberale partij, ze staat in de traditie van de noordse agrarische partijen, ze kent dan ook een meer sociaal-liberale vleugel en een meer behoudende conservatief-agrarische vleugel, de ene vleugel is ook meer internationalistisch, terwijl de andere vanouds meer hecht aan neutraliteit (tegen NAVO-lidmaatschap) en eurokritischer is.

Rusland en de EU
Een belangrijke exponent van de rechtervleugel van de Centrumpartij is oud-presidentskandidaat Paavo Väyrynen, die mogelijk minister van Buitenlandse Zaken kan worden, een andere kandidaat voor die post is de zittende sociaaldemocratische minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja, die ook als gematigd eurokritisch bekend staat. Het lijkt er hoe dan ook op dat een nieuwe regering van Centrumpartij, Ware Finnen en SDP gereserveerder tegenover verdere Europese integratie zal staan dan de huidige regering onder leiding van de eurofiele KOK. Men zal zich allicht ook harder opstellen ten aanzien van een eventuele nieuwe bail-out voor Griekenland, zowel de Centrumpartij als de Ware Finnen stemden vanuit de oppositie tegen de tweede bail-out.

Daarnaast zou de opstelling van Finland in de kwestie van de sancties tegen Rusland enigszins kunnen veranderen. De Ware Finnen staan weliswaar als anti-Russisch bekend vanwege hun irredentisme (de partij pleit voor aansluiting van delen van het Russische Karelië die ooit Fins waren), de Centrumpartij en met name de SDP zijn bij lange na niet zo tegen Rusland gekant als KOK en zullen zich, geleid door de feitelijke economische belangen van Finland, eerder inzetten voor ontspanning in de relatie met Rusland.