A.E.M. van der Does de Willebois ~ ‘Vervreemding en Verslaving’

29,50

Beschikbaar via nabestelling

Het is vooral aan Alexander van der Does de Willebois (1928-1987) te danken dat er in Nederland degelijk werk is verschenen over het vaderprobleem.

In deze uitgebreide studie bij alcoholverslaafden staan de man en vader centraal. Niet in hun gezonde staat, maar als probleem. Een probleem dat, talloze jaren na het verschijnen van de eerste druk van deze studie, steeds groteskere vormen aanneemt.
Niet de verslaving is het echte probleem, maar de oorzaak ervan: de vervreemding die aan het begin staat van iedere verslaving. Dit boek is niet alleen van nut voor de zorg rondom alcoholverslaving, maar voor verslavingszorg en -problematiek in bredere zin: drugs, geweld, seks, games etc. Steeds keren dezelfde elementen weer terug: de vlucht in de roes en de beleving, het ontvluchten van de wereld en de werkelijkheid waar men niet aan kan beantwoorden.

Uitgeverij de Blauwe Tijger gaf eerder de titel Het Vaderloze Tijdperk van Van der Does de Willebois uit. Diens kleine oeuvre blijkt gezien de problematiek die het aankaart steeds meer de moeite waard om herlezen te worden. De heruitgave van Vervreemding en verslaving is tevens deel II van de verzamelde werken van de auteur.

isbn 978-90-821133-8-9
378 pagina’s
prijs 29,50