Vakantiebundel

77,45

Bestel nu de vakantie bundel en kom zongebruind en geïnformeerd weer thuis!

Glenn Diesen ~ De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde

Glenn Diesen (1979) is gepromoveerd in de politieke en internationale betrekkingen en is nu professor aan de Universiteit van Zuid-Oost Noorwegen.

Vijfhonderd jaar westerse hegemonie loopt ten einde, terwijl het verlangen van de wereldmeerderheid naar een wereldorde gebaseerd op multipolariteit en soevereine gelijkheid toeneemt.

Dit indringende boek gaat in op de ondergang van de liberale hegemonie, maar wijst erop dat de zogeheten ‘multipolaire Westfaalse wereldorde’ nog geen gestalte heeft gekregen, waardoor de wereld zich in een periode van interregnum bevindt. Er is een juridisch vacuüm ontstaan, waarin de strijdende partijen met elkaar wedijveren om de toekomstige orde te definiëren.

De NAVO-expansie was een belangrijk onderdeel van de liberale hegemonie omdat ze bedoeld was om de collectieve hegemonie van het Westen te verstevigen als basis voor een door liberale democratieën opgelegde vrede. In plaats daarvan ontmantelde het de pan-Europese veiligheidsarchitectuur en zette het Europa op het pad naar oorlog zonder de mogelijkheid van een koerscorrectie. Oekraïne is als verdeeld land in een verdeeld Europa de afgelopen drie decennia een cruciale pion geweest in de grootmachtconcurrentie tussen de NAVO en Rusland.

De proxyoorlog, ongekende sancties en pogingen om Rusland in de rest van de wereld te isoleren droegen bij aan de ondergang van de liberale hegemonie. Een groot deel van de wereld reageerde op de oorlog door de overgang naar een Euraziatische wereldorde, die hegemonie en liberaal universalisme verwerpt, te intensiveren. De economische architectuur wordt gereorganiseerd nu de wereld niet meer zo afhankelijk is van westerse technologieën, industrieën, transportcorridors, banken, betalingssystemen, verzekeringssystemen en valuta. Universalisme gebaseerd op westerse waarden wordt vervangen door burgerlijke eigenheid, soevereine ongelijkheid wordt ingeruild voor soevereine gelijkheid, afdwingen wordt vervangen door onderhandelen en de op regels gebaseerde internationale orde wordt terzijde geschoven ten gunste van het internationaal recht. Een Westfaalse wereldorde laat zich opnieuw gelden, zij het met Euraziatische kenmerken.

Een nederlaag van het Westen tegen Rusland zou de unipolaire wereldorde herstellen en een Russische overwinning een multipolaire wereldorde zou verstevigen.

Dat neemt niet weg dat het internationale systeem zich nu in de meest riskante situatie bevindt omdat er geen uitzicht is op een compromis, wat betekent dat de winnaar alles zal krijgen. Zowel de NAVO onder leiding van de VS als Rusland zijn daarom bereid om grote risico’s te nemen en te escaleren, waardoor nucleaire vernietiging een steeds waarschijnlijker vooruitzicht wordt.

Een greep uit de internationale reacties:

“Diesen heeft een geweldig boek geschreven over de opkomende wereldorde. Het multipolaire systeem dat zich nu aan het vormen is, zo betoogt hij, heeft de potentie om veel vreedzamer te zijn dan het door de vs gedomineerde hegemoniale moment dat recent eindigde. Maar de oorlog in Oekraïne, een erfenis van het Amerikaanse beleid tijdens de unipolariteit, heeft de internationale politiek vergiftigd en de overgang naar een harmonieuzere Westfaalse orde bemoeilijkt. Dit boek is een must read voor iedereen die de grote verschuiving in de mondiale machtsverdeling wil begrijpen die zich voor onze ogen voltrekt.”

—John J. Mearsheimer,
Professor in de Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Chicago

“Briljante, diepgaande analyse van de wortels van de oorlog in Oekraïne en de opkomende veranderingen in de wereldorde.”
—Jack F. Matlock
Amerikaans ambassadeur in de Sovet-Unie, 1987-1991

“Een zeer doordacht en realistisch verslag van de evolutie van de wereldorde, de gevaren die overgangen daarin met zich meebrengen en de relatie daarvan met het tragische conflict in Oekraïne.  Diesen verdrijft en vervangt de mist van de oorlog door de broodnodige helderheid van de historisch geïnformeerde rede.”

—Charles W. Freeman
Amerikaans onderminister van Defensie voor
internationale betrekkingen (1993-1994)
en Amerikaans ambassadeur in Saoedi-Arabië (1990-1992

 

Patrick Savalle ~ Spiegelpaleis

Vanaf praktisch de eerste levensdag staat ieder kind in ons land een leven vol misleiding en manipulatie te wachten. Die arme drommels zijn nog maar net bekomen van Sinterklaas als ze worden geconditioneerd door ons Pruisisch schoolsysteem. Kinderen worden opgevoed door de staat in plaats van door de ouders, met de nadruk op discipline, op gehoorzaamheid en op een gestandaardiseerd curriculum.

Op school krijgen kinderen de door de staat voorgeprogrammeerde eenheidsworst gevoerd en ondertussen worden ze naar militair voorbeeld gedrild. Al het eigen denken en talenten die ze zouden kunnen ontwikkelen, worden in de kiem gesmoord.

Onze samenleving draait op samenzwering, misleiding en psychologische manipulatie in alle soorten en maten. Mensen die zeggen niet in complotten te geloven, leven in een fantasiewereld en kiezen er bewust voor de echte wereld te ontkennen. Mensen die denken dat ze ongevoelig zijn voor massabeïnvloeding en propaganda, begrijpen niets van zichzelf of van de immense verleidingsmachines die ons dagelijks programmeren.

We leven in een tijdperk waarin het mogelijk is het gedrag en denken van de massa te controleren. Dit gebeurt met onmerkbare technologische en informatieve invloeden die zorgvuldig worden geïndividualiseerd en mentaal geïnjecteerd door grote op de achtergrond werkende theory of mind-systemen. We zullen allemaal transformeren van consument tot ‘cogniform’: geprogrammeerde mensen die handelen op een manier die achter de schermen is bepaald. Welkom in uw eigen spiegelpaleis.

Klinkt dit absurd? Na het lezen van dit boek niet meer. Dit boek gaat over macht, heimelijke beïnvloeding, georganiseerd bedrog en over cognitieve programmering. Patrick Savalle leert u weer soeverein van geest worden, onprogrammeerbaar en vrijer van conditionering. Dit boek is als een afspraak bij de hersengarage waar de veiligheid van uw ziel aan een APK wordt onderworpen. Met kennis en inzichten, en met bruikbare emotionele, mentale en spirituele gereedschappen komt u weer naar buiten.

 

Sucharit Bhakdi in gesprek. De weg van de waarheid

  • Hoe werd in 1942 in de allerlaatste minuten een oorlogsverklaring van Thailand aan de VS en daarmee zijn latere bankroet voorkomen?
  • Waarom ging een 12-jarige meerdere weken in permanente meditatie?
  • Hoe verging het een minderjarige zonder kennis van de Duitse taal, na zijn eenzame aankomst in Duitsland en hoe ontstond zijn liefde voor Thais en Europese klassieke muziek?
  • Wat werd de jonge aankomende medicus ooit anders geleerd dan vandaag, en met welke gevolgen?

Dit boek nodigt u uit voor een fascinerende en ontroerende, decennialange reis over meerdere continenten, door meerdere werelden en culturen tot aan koninklijke kringen. U duikt in de wereld van de wetenschap maar ervaart ook de ontstaansgeschiedenissen van ontdekkingen die Sucharit Bhakdi tot een van de meest vooraanstande medische wetenschappers van Duitsland heeft gemaakt.

Leer de mens kennen die door zijn onderzoekswerk onvrijwillig een van de grootste gezichten van de coronapandemie werd. De politiek, media en vakcollega’s lieten hem vallen, maar hij veroverde stormenderwijs de harten van miljoenen mensen wereldwijd …

In gesprek met de mens, medicus, wetenschapper en bestsellerauteur, dr. Sucharit Bhakdi, op een wel heel persoonlijke wijze.

Prof. dr. Sucharit Bhakdi is een van de meest succesvolle, internationaal gewaardeerde artsen en wetenschappers (microbiologie en infectie-epidemiologie) en bestsellerauteur. 

Hij kijkt terug op meer dan 70 fascinerende jaren van zijn leven – van een ongelooflijk kosmopolitische jeugd op vier continenten, vriendschappelijke banden met veel mensen van over de hele wereld over alle etnische grenzen heen, tot baanbrekende wetenschappelijke onderzoekssuccessen, en uiteindelijk de terugkeer van zijn pensioen vanwege de uitgeroepen coronapandemie. 

Als experts op precies de gebieden die relevant zijn voor corona, voelden hij en zijn vrouw zich verplicht om de ziekte vanaf het begin in perspectief te plaatsen, om zo de angst van mensen ervoor weg te nemen en hen aan de andere kant te waarschuwen voor de negatieve gevolgen van de genmodificerende mrna-injecties. 

Zijn vrouw prof. dr. Karina Reiss, die het voorwoord in dit boek schrijft, is een zeer bekende arts, wetenschapper en bestsellerauteur.

 

Epoque 21: Finis Europa ~ immigratie, grenzen, beleid

Mariska de Haas reisde met haar team heel Europa door en onderzocht de hele keten van de massaïmmigratie die nu 10 jaar ongekende vorm heeft: van de mensensmokkelaars in Syrië en Turkije, Het Rwandaplan van de Britten, tot aan de kinderrovers bij Nederlandse AZC’s.