Ullrich Mies: Brave New World 2030

22,45

Verschijnt begin maart 2022:

Zijn we op weg naar een nieuwe wereldorde? Volgens Ullrich Mies is dit zonder meer het geval. De actoren van de wereldwijde deep state gebruiken het coronaregime als een kans om het kapitalisme zoals wij dat kennen te vervangen door een nieuw winstregime, de democratie af te schaffen en een wereldbestuur te verwezenlijken.

In dit boek worden de verschillende aspecten van dit proces en de actoren die het aansturen helder beschreven. Mies heeft hiervoor een keur van Duitse en Amerikaanse commentatoren om zich heen verzameld, waardoor een uniek overzichtswerk is ontstaan.

Dit boek gaat over de vernietiging van het mkb, het verraad van politiek links in de coronapandemie, de toenemende repressie in westerse landen, de rol van China in de Great Reset en tal van andere onderwerpen die vooral in hun samenhang buitengewoon verontrustend zijn.

Met Brave New World 2030 is voor het eerst een omvattend werk over de nieuwe wereldorde in het Nederlands verschenen.

De vaccinatie levert bij lange na niet op wat was beloofd, de bijwerkingen zijn aanzienlijk, schade op lange termijn kan niet worden uitgesloten, voortdurend ‘bijboosten’ is noodzakelijk. Bovendien worden nuttige medicijnen verboden. Niettemin wordt nu verplichte vaccinatie ingevoerd. Dit boek probeert een antwoord te geven op de vraag waarom dit zo is en waarom wij worden geplaagd met maatregelen die ons immuunsysteem steeds meer verzwakken.

—Angelika Gutsche, Freitag