Todd Huizinga ~ De nieuwe totalitaire verleiding

22,00

VERSCHENEN! De wereldregering en de democratische crisis van Europa

Todd Huizinga was als Amerikaans diplomaat voornamelijk werkzaam op Europese posten, tot bij de EU in Brussel aan toe. Hij zag met eigen ogen hoe Europa veranderde onder de eenheidsbeweging van de eu.

Wat veroorzaakte het Eurozone-debacle en de chaos in Griekenland? Waarom liep Europa’s migratiecrisis uit de hand, over de hoofden van de lidstaten heen? Waarom wil Groot-Brittannië de eu verlaten, waarom krimpen de politieke partijen over het hele continent terwijl protestpartijen opkomen? Dit is allemaal deel van de wervelwind waarmee de Europese elites een verenigd Europa proberen te creëren zonder rekenschap af te leggen aan de  stemmers.

Dit is het eerste boek dat de essentie van de eu legt in de utopische visie van een supranationaal bestuurde wereld, de wens om universele vrede te bereiken door een wereldrechtsorde.

De ambities van de wereldbestuurders zijn onbegrensd. Ze proberen niet alleen de politieke wereldorde te transformeren, maar de sociale orde evengoed — daarbij negeren ze basale waarheden over de menselijke natuur en het sociale belang van traditie, en geven de voorkeur aan mensenrechtenbeleid van radicale autonomie en onbeperkte individuele keuze. De wereldbestuursideologie in het hart van de eu is inherent anti-democratisch. De utopische ideeën van wereldbestuur zijn ook aan het wortelen in de vs. De eu kan nog steeds hervormd worden, en de band met democratische soevereiniteit kan vernieuwd worden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

ISBN 9789492161673
NUR 754
16 x 24 cm
prijs: 22,00
236 pagina’s
paperback

VERSCHENEN! 

 

“Dit is het beste boek dat ooit over de EU is geschreven.”

— National Review

“Een grote bedreiging ziet Huizinga in de identiteitspolitiek en de daarmee samenhangende politieke correctheid. ‘Die aanhangers zeggen: ik heb het recht om voor mij te beslissen wat waar is en dát wereldbeeld dring ik aan anderen op. Die houding druist in tegen de waarheid. En je kunt niet tegen de waarheid ingaan zonder in totalitarisme te eindigen’.”

— De Telegraaf