Rob Lemeire ~ 12 regels voor opvoeden met autoriteit

22,95

Verschijnt in juni 2023

Veel hedendaagse kinderen zijn verwend en brutaal. Dat is niet hun fout: volwassenen verwennen hen hopeloos en reageren nauwelijks op hun brutaliteit. Hou daar dus meteen mee op! Leg de focus minder op hun emotionele welbevinden en meer op hun opvoeding en karakter: daarvoor moet je als ouder je rol spelen binnen het gezin en je autoriteit gebruiken – met de nodige liefde uiteraard. Breng de rust in je gezin terug met rechtlijnige taal en gevoel voor de echte noden van je kinderen. Zo geef je hen de bagage om stevig in het leven te staan.
Ziehier twaalf praktische regels voor opvoeding met autoriteit. Probeer ze uit om met je eigen ogen te zien dat ze werken.

Rob Lemeire (1973) is ingenieur en getrouwd. Toen hij twintig was, was hij anti-autoritair. De tand des tijds deed hem aan zijn oorspronkelijke standpunten twijfelen. Als zorgzame vader van twee jonge kinderen raakte hij geïnteresseerd in opvoedingsmethoden, maar vooral ook in wat hij om zich heen zag: het gebrek aan structuur, discipline, liefde en zorgzaamheid in gezinnen. In plaats van de jeugd te beschermen, projecteren volwassenen hun pathologie op steeds jongere kinderen. Hij pleit voor een haalbare omslag om deze doorgegeven problematiek te doorbreken. Ook publiceert hij artikelen, onder meer op de website Doorbraak.

 

Eindelijk een boek dat afrekent met de hedendaagse
‘democratische opvoeding’. Dit boek durft het kind uit de
moderne volwassene te halen en het werkelijk ouder te
kunnen laten worden. Lemeire vervangt de overlegcultuur en
het (herkenbare) moedeloos doorploeteren met iets beters,
voorbij de taboes van autoriteit, discipline en structuur.
Hij tilt die termen naar een hoger niveau, zonder de zachte
kant van het ouderschap uit het oog te verliezen, omdat het doel
helder is: een goede band hebben met een gelukkig kind.

—Sietske Bergsma
Publicist, jurist

“Een pracht van een boek over opvoeden in al zijn facetten,
een echte aanrader. Kort en duidelijk schrijft Rob
hoe autoriteit op den duur leidt tot zelfstandigheid”

—Marijke Bisschop
Pedagoge en opvoedingsdeskundige