br. René Stockman ~ Verzorgen met een hart

23,95


VERSCHENEN!

Dat mensen zorg dragen voor elkaar en speciale aandacht hebben voor hen die ziek zijn en lijden, is voor velen van ons een evidentie. Dikwijls wordt gezegd dat de graad van beschaving van een maatschappij zich laat kennen in de wijze waarop er gezorgd wordt voor de meest zwakken. 

In het Westen kunnen we vandaag spreken van een ware zorgorganisatie, waarbij de zorg voor elkaar kan worden uitbesteed aan professionelen in de zorgverlening. Maar toch zien we dat velen een zekere rechtstreekse band willen houden door een deel van de zorg op zich te blijven nemen. Ware professionaliteit dient immers steeds te starten vanuit een specifieke aandacht voor de persoon van de zieke. Men behandelt en verzorgt immers geen ziekte, maar een persoon met een ziekte.

Het christendom is een enorme stimulans geweest voor de zorg in het algemeen, omdat het in navolging van Christus zelf de ziekenzorg zag – en nog steeds ziet – als een specifiek werk van barmhartigheid. De caritas is de dragende kracht van waaruit deze zorg vorm krijgt, als een triade van liefde, compassie en effectieve zorg. Alles start bij een liefdevolle grondhouding, de wijze waarop de zorgverlener de persoon van de zieke bejegent. Goede zorg vindt haar wortels in de caritas en toont haar vruchten in de professionaliteit waarmee de zorg wordt gegeven.

Broeder René Stockman is momenteel generale overste van de Broeders van de Liefde en hij is doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg. Hij geeft les aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit en is betrokken bij de wereldwijde katholieke gezondheidszorg. Hij schrijft eveneens over ethiek, spiritualiteit en geschiedenis. 

 

ISBN 9789493262225