Robert Lemm, DESENGAÑO

24,00

VERSCHENEN!

De waan van het idee dat de wereld voor verbetering vatbaar is

`s Werelds heerlijkheid verglijdt…in een mum van tijd. Die uitspraak onder het tweetal iconen van de Spaanse schilder Valdés Leal vormt het uitgangspunt van het laatste boek van Robert Lemm. Daarin confronteert hij het utopisch vooruitgangsgeloof met de ontnuchtering van het reactionaire denken. Het is zoals de ridder Don Quichot die de wereld wilde genezen, maar op zijn sterfbed ontdekte dat hij van de wereld moest genezen.

Dat de droom loont, en de werkelijkheid niet verkoopt, mag waar zijn, maar het is geen reden voor pessimisme.  Het kwaad is immers geen argument tegen het bestaan van de Voorzienigheid.  

Eind 19e eeuw constateerde de Franse Vloekgezant Léon Bloy (tegen Nietzsche, vader van het nihilisme) dat de Heilige Geest zo zeer de Vijand was geworden dat Hij niet meer van Lucifer te scheiden viel. In onze tijd herhaalt  de Russische filosoof Aleksander Doegin dat West-Europa voor Satan heeft gekozen.

Beter en wijzer worden blijft voorbehouden aan het individu, niet aan de mensheid als geheel. Het is zoals Schopenhauer, filosoof van desengaño bij uitstek, poneerde: “Ik dank God iedere morgen dat ik niet voor het Roomse Rijk hoef te zorgen.”

Lemm publiceerde zo’n dertig boeken waarin geschiedenis, literatuur, filosofie en religie broederlijk samenwonen.