Antoine Bodar ~ Liturgie in Traditie. Liturgie volgens Joseph Ratzinger/Benedictus XVI

17,50

Paus Franciscus voert een zekere strijd tegen de erfenis van zijn voorganger Benedictus XVI en tegen de veelvormige liturgische kerkelijke traditie.

Aan de hand van de geschriften van Jozef Ratzinger/Benedictus XVI gaat de in Rome en Amsterdam woonachtige priester Antoine Bodar na wat de traditie onder liturgie verstaat en welke plek de liturgie in de traditie inneemt. Hoewel hij zelf niet de Mis in de oude vorm celebreert, neemt Bodar geen blad voor de mond over de pogingen van Franciscus om de oude mis terug te dringen en de broederschappen te bestrijden die enkel de oude vorm celebreren. Hij roept de paus op om minder rigide te regeren en deemoediger naar de Traditie te zijn.

Dit urgente geschrift neemt een voorschot op Bodars omvangrijkere studie over het werk van Jozef Ratzinger.

Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het grotere geestelijke conflict achter de pauswissel en de agenda van paus Franciscus.

Bodar: “Zou niet de vraag gesteld moeten worden waarom de kerken rap zijn leeggelopen na de liturgiehervorming van Vaticanum II? Dat zal stellig te maken hebben met de voortschrijdende secularisering maar misschien nog meer met het uitbannen van het heilige, het sacrum, het mysterie uit de liturgie van de Kerk ten gunste van te veel rationaliteit, te veel gepraat, te veel horizontaliteit, te veel (vrijzinnige) Protestantisering.””