Klaas Maas ~ Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland

19,50

Verschijnt eind september 2023

Volgens Francis Fukuyama markeerde het einde van de Koude Oorlog ook het einde van de geschiedenis: “De menselijke geschiedenis als een strijd tussen ideologieën was grotendeels ten einde, met als uitkomst een wereld gebaseerd op de liberale democratie”. Helaas zag Fukuyama over het hoofd dat deze heugelijke gebeurtenissen in essentie afhingen van het initiatief van één leider, Michail Gorbatsjov, en van het goed fatsoen van de westerse leiders om dit initiatief te reciproceren. Dat fatsoen verkeerde in zijn tegendeel.

In dit boek doet Klaas Maas verslag van de onbetrouwbaarheid waarmee westerse politieke leiders en diplomaten Rusland na 1989 bejegenden. Op alle belangrijke gebeurtenissen, zoals de ramp met de mh17, de annexatie van de Krim, de Oranjerevolutie en de oorlog in Oekraïne, reageerde Maas met vlijmscherpe essays, verzonden aan diverse media. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld van de geleidelijke verzuring van de relatie van het Westen met Rusland.

Volgens Fukuyama is Rusland verantwoordelijk voor “de afnemende staat van de wereldwijde democratie” en zal “de geest van 1989 voortleven dankzij een stel dappere Oekraïeners”. Maas is overtuigd van het tegendeel. In dit boek houdt hij het Westen een spiegel voor en geeft inzicht in de verantwoordelijkheid die het Westen draagt voor de huidige oorlog in Oekraïne.

Klaas Maas (1943) werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog, groeide op tijdens de wederopbouw, en werd meegezogen in het cultuurpessimisme van het begin van de jaren 60 (de dreiging van een nucleaire holocaust). Hij studeerde geologie in Leiden en had daarna een veelzijdige carrière. De systematische anti-Russische hetze die aanstuurt op een nieuwe Koude Oorlog is voor hem de politieke misdaad van het derde decennium van de 21e eeuw.