Kees van der Pijl ~ De tragedie van Oekraïne, Europa als opmarsgebied voor de oorlog tegen Rusland

24,95

 

Op 24 februari 2022 intervenieerde Rusland militair in de burgeroorlog in Oekraïne. In dit boek worden de voorgeschiedenis en het verloop van deze oorlog onderzocht, te beginnen met de breuklijnen in Oekraïne zelf, die doorlopen tot in de oligarchie die zich de rijkdommen van het land toeëigende.

Voor het Westen was het sterker worden van de miljardairs uit de Donbass, die ook de gasdoorvoer naar de eu controleerden, onaanvaardbaar, zeker nadat Viktor Janoekovitsj in 2010 tot president was gekozen. Twee jaar eerder had George Bush jr. Kiev al het aanbod gedaan om lid van de NAVO te worden, maar pas na de verwijdering van Janoekovitsj werd dit een reële optie.

Voormalig NAVO-commandant Wesley Clark was van mening dat de burgeroorlog die uitbrak na de coup in 2014 de mogelijkheid bood om Rusland en China in Oekraïne aan te pakken. Want de opmars van de door deze twee landen geleide BRICS-groep vormt een directe bedreiging voor de Anglo-Amerikaanse suprematie in de wereld.

De tragedie van Oekraïne is erin gelegen dat de staat door de coup en het besluit om de afvallige provincies met geweld te heroveren, te gronde is gericht. Naar schatting de helft van de inwoners is vertrokken, de economie en infrastructuur, alsmede het leger, zijn geofferd aan de NAVO-politiek. Ook Rusland lijdt onder de oorlog, al hebben de westerse sancties vooral Europa getroffen, zeker na het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen door de Verenigde Staten.

Nu de wereld zich in hoog tempo afkeert van de Amerikaanse hegemonie en de dollar, is de EU in een uitzichtloze confrontatie met Rusland beland waaruit een uitweg moeilijk voorstelbaar is geworden.