Greenboxen voor viskwekers en voor boeren

VISBOX.

Prijs op aanvraag, denk aan ±2700 euro.

gewicht: 1.50kg
Afmetingen: 70.00cm x 50.00cm x 15.00cm

Met de Fish Box kan de toepassing van het elektrostatische veld worden toegepast vanaf de bevruchtingsfase tot aan het oogpunt bij zalmachtigen.

Op basis van deze kortdurende toepassing van een elektrostatisch veld kunnen blijvende, nuttige en gewenste eigenschappen in vissen worden gecreëerd.
Dit maakt de vis veerkrachtiger. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het hogere uitkomstpercentage van de bevruchte eitjes. De jonge vissen die in het elektrische veld zijn uitgebroed, vertonen betere eigenschappen in vergelijking met de controlegroepen, zoals een betere benutting van het voer, wat tot uiting komt in een snellere groei, en een veel kleinere behoefte aan gezondheidsadditieven zoals antibiotica. In onze experimenten hebben we het gebruik van antibiotica volledig vermeden.

FARMERSBOX

Een Greenbox voor grote toepassingen, oppervlak binnen deze Greenbox is ongeveer 1m2
Prijs op aanvraag, denk aan ±5300 euro
Verstuur uw aanvraag via onze contactpagina. Hartelijk dank.