Politiek correct anachronisme

door | 25 maart 2021

Door Klaas Maas

Hoe politiek correcte normen en waarden leiden tot anachronistische uitwassen in de beoordeling van het historisch verleden, lezen wij in het Leidsch Dagblad van 4 maart jl. De wereldberoemde 18e /19e-eeuwse naturalist Audubon, vooral bekend van zijn tekeningen van de Noord-Amerikaanse fauna en flora (nu verzameld in de Harvard-universiteitsbibliotheek) liet zich bij zijn veldwerk assisteren door slaven! En is daarvoor nog nooit voor schut gezet! Teylers Museum dat zijn werk nu tentoonstelt, worstelt daar nu mee!

Kennelijk heeft er iets ontbroken aan het geschiedenisonderwijs van de nu sociaal dominante generaties Nederlanders. Destijds is, aansluitend op de secularisatie van onze samenleving vanaf de jaren 1960 ons geschiedenisonderwijs aangepast van richtingspecifiek voor protestanten en katholieken (de visie op het ontstaan van de natie in een tachtigjarige oorlog die ging over de bevrijding van paapse onderdrukking) naar een uniforme benadering via een capita-selecta behandeling van die leerstof. Met die geloofsverschillen is toen blijkbaar ook de geschiedenis afgestoten van de verschillen in ethische normen en waarden van voor en vanaf de Verlichting. Hoe anders verklaren wij de hedendaagse verontwaardiging over het houden van slaven door Audubon? Iets wat in zijn tijd toch echt het alledaagse normaal was. Moet nu in de wiskunde- en natuurkundelesboeken van ons middelbaar onderwijs ook geleerd worden dat klassieke autoriteiten als Pythagoras en Archimedes slaven hielden? En moet bij de godsdienstles worden benadrukt dat Christus en Paulus de slavernij als maatschappelijke instelling accepteerden?

Normen en waarden zijn tijdgebonden! Dat is een basisprincipe dat de politiek correcte gezindte weigert te aanvaarden.