Partijdige politie

door | 12 november 2020

Met een verbod op Zwarte Piet in haar interne Sinterklaasviering wil de leiding van onze nationale politie, haar Sinterklaasfeest een feest ‘voor iedereen en van iedereen’ maken. ‘Een verbindend feest’ dat niet langer ‘sommige mensen pijn kan doen’ (Leidsch Dagblad, 7.11.2018). Daarom zal er na 2020 geen ruimte meer zijn voor ‘de vertolking van Zwarte Piet met stereotype kenmerken’. Een vreemde denkwijze in politiek correcte kromtaal. Is een Witte Sint in zijn soort niet net zo ‘stereotiep’ als een Zwarte Piet? Zou het echt verbindend werken als aan de autochtone meerderheid een slecht gevoel over Zwarte Piet wordt opgelegd? Of zou die meerderheid blijven zitten met het gevoel dat een stel allochtone scherpslijpers ons populairste kinderfeest willen verpesten en daarbij nu kennelijk een voorkeursbehandeling krijgen van de Nationale Politie? “We willen het graag voor iedereen leuk houden” zegt de politieleiding. Misschien kan het leuk vinden van een Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet bij onze politie intern verplicht worden gesteld maar daarmee deugt het nog niet. De leiding van onze nationale politie kiest zo partij in een maatschappelijk debat terwijl juist van haar een onpartijdige neutrale opstelling verwacht mag worden. Een principieel foute keus dus waar die politieleiding op aangesproken behoort te worden. Bij deze.