Onafhankelijk onderzoek: TTIP kost banen in Europa, Amerika profiteert

door | 17 november 2014

Voor het eerst is er werkelijk onafhankelijk onderzoek gepubliceerd over het zogenaamde ‘vrijhandelsakkoord’ TTIP. Daaruit komt naar voren dat het akkoord voor Europa schadelijke gevolgen heeft: tot 2025 zullen 583.000 banen verloren gaan. De export en het Bruto Binnenlands Product zullen krimpen. In de Verenigde Staten zullen deze echter toenemen.

De tot nu toe door de EU naar buiten gebrachte onderzoeken stellen TTIP als een voor Europa zegenrijk akkoord voor, voorstanders sturen dan ook aan op een snelle afronding van de onderhandelingen.

Nu is er echter een rapport van het Global Development and Environment Institute van de Amerikaanse Tufts Universiteit dat tot ontnuchterende conclusies komt. Jeronim Capaldo schrijft daarin dat als gevolg van het akkoord tot 2025 in de Europese Unie zo’n 583.000 banen verloren zullen gaan. Het grootste verlies aan werkgelegenheid krijgen daarbij de noordelijke EU-lidstaten zoals Nederland, Duitsland en Zweden, maar ook Frankrijk, te verwerken. Ook de export zal te lijden hebben onder het akkoord, wat weer gevolgen heeft voor het BBP en uiteindelijk voor de koopkracht.

Voor de zuidelijke EU-lidstaten zijn de gevolgen minder groot, maar ook hier zijn er slechts verliezen. De export van de zuidelijke lidstaten is al gering. Door het akkoord zouden de noordelijke landen toenemend in dezelfde situatie als de zuidelijk terecht komen. Doordat de economie krimpt, dalen ook de belastinginkomsten, wat weer nood schept aan forse bezuinigingsmaatregelen.

De Amerikanen profiteren daarentegen van het TTIP, alle cijfers zien er voor de VS positief uit: toename van de export met 1,02 procent, BBP-groei van 0,36%, 784.000 nieuwe banen, een toename van het besteedbaar inkomen per huishouden van 699 euro en min of meer gelijke belastingopbrengsten.

Het working paper van het onderzoek van Tufts Universiteit is hier te downloaden.