Onafhankelijk onderzoek: “Tegendeel van CETA en TTIP nodig”

door | 8 november 2016

Europa heeft het tegendeel van CETA en TTIP, de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en respectievelijk Canada en de Verenigde Staten, nodig. Tot die conclusie komt een onderzoek van de onafhankelijke Oostenrijkse onderzoeksinstelling Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW).

De vrijhandel heeft sinds 1960 al niet meer tot meer groei geleid, aldus onderzoeker Leon Podkaminer volgens een bericht in het Oostenrijkse dagblad Der Standard. Hij gaat met deze conclusie in tegen de hoofdstroom van de economische wetenschap.

“De feiten steunen het gezichtspunt van de mainstream niet”, aldus Podkaminer. De modellen van veel onderzoekers, die grote effecten op de economische groei toeschrijven aan de vrijhandel, zijn volgens hem niet verenigbaar met de werkelijkheid en op onjuiste aannames gebaseerd. De “schaduwzijden” van de globalisering heffen de voor handen zijnde positieve aspecten van de vrijhandel meer dan op, aldus de onderzoeker,zo zou de toenemende afbouw van grenzen voor goederen en kapitaal tot onevenwichtigheden leiden en de lonen drukken.

Podkaminer laat in zijn studie zien dat de groei per hoofd van de wereldeconomie sinds de jaren ’60 doorlopend afgenomen is. Tegelijk is de economische integratie sterk doorgezet. In een statistische analyse vindt hij geen positieve samenhang tussen wereldhandel en economische groei.

Ten aanzien van de vaak als voorbeeld van succes genoemde opkomst van China meent Podkaminer dat de economie van dit land slechts ten koste van de westerse wereld gegroeid is. Ook daar is de groei vervolgens echter teruggelopen en de werkeloosheid toegenomen.

De conclusie van het WIIW-onderzoek luidt dan ook:

We hebben het tegendeel van CETA en TTIP nodig. Nog meer vrijheden leiden tot nog meer volatiliteit.

De kapitaalstromen moeten volgens Podkaminer weer mondiaal stuurbaar worden, zoals in het Bretton-Woods-systeem tot in de jaren ’70. Tot dan hebben veel landen hun valuta aan de waarde van de Dollar en het goud gekoppeld.