Ome Willem: ‘bankie net vir vaxmens’

door | 25 september 2021

Vandaag.  Vandaag degradeerde ik.

Ooit, in mijn jeugd, zag ik het met eigen ogen.  En ook toen werd er een reden aan gegeven.  Bankjes voor wit, bankjes, slechts weinigen, voor zwart met als opschrift: Net vir witmens of net vir blankies alsook net vir swartmense.

U, lezer, begrijpt; het overkwam mij toen ik een aantal weken in en rond de Oranje Vrijstaat en Transvaal toefde; 1969.

Maar er zijn meer tijden geweest, steeds weer een beetje anders.

Restaurants, bioscopen en parken werden ooit verboden toegang van dát volk dat de afgelopen weken het nieuwe jaar 5782 inluidde.  Het was toen 5702.

Ook toen, mét reden: het wetenschappelijke instituut Leopoldina te Schweinfurt, later Halle, had op wetenschappelijke gronden het parasitische karakter van dat volk bepaald en daarom gedegradeerd tot “Untermenschen”, onmensen dus.

Hetzelfde volk dat in eerdere tijden aan haar noodlot kon ontkomen door zich eenvoudig te laten dopen en het Jood-zijn af te zweren. Men deed het niet….

Tijdens donkere dagen van het communistische bewind; christenen die weigerden hun overtuiging vaarwel te zeggen.  Eén vloek, één afzwering en ze waren vrij! Vrij!!  Ze deden het niet…..

In de eerste eeuwen van onze jaartelling; ze werden met pek besmeurd, aan kruizen gehangen en in brand gestoken, anderen als voer gegeven aan hongerige leeuwen terwijl Cesar genietend toekeek; het was tenslotte ook hun eigen schuld: hadden ze hun geloof maar af moeten zweren.  Maar dat deden ze niet…..

En hoe Phillips de Tweede na een barre scheepsreis als dank aan de Eeuwige twintig ketters op de brandstapel ten offer gaf; zij, die hun geloof niet wensten af te zweren.  Nee, ze deden het niet…..

Nog steeds!  Zogenaamd Islamitische extremisten onthoofdden, nog niet zo lang geleden, christenen. Eigen schuld, toch?  Even een vloek, een afzwering en een bekering tot en je was vrij.  Ze deden het niet…..

En tijdens de kruistochten, van roof tot moord op Joden en Moslims wanneer ze de christelijke doop weigerden. Was toch hun eigen schuld?  Of niet dan?

Of, in de tijd van Guillaume de Machaut, preventief geruimd omdat ze werden beschuldigd zonder reden; ook zij weigerden…..

 

Bekeren tot, of met de mond afzweren en vloeken, danwel je met water te laten dopen zijn nog handelingen die exo, buiten het lijf blijven. Toch: ze deden het niet met alle gevolgen; uitsluiting, vervolging, dood.

 

Vandaag degradeerde ik.  Omdat ik weiger mij te laten penetreren, te laten verkrachten; om me te laten misbruiken en te verlagen tot laboratoriumrat. Omdat ik mijn vertrouwen niet stel in God Wetenschap.

Zo werd ik vandaag tweederangs burger en wordt mij de toegang tot diverse plaatsen ontzegd. Zoals weleer; er is, in dát opzicht, geen enkel verschil.

Bankjes net vir vaxmens waar ik niet mag zitten.  Stel je voor, zeg!

 

Het is the old way which wicked men have trodden, de aloude weg der boosdoeners….(Iob 22).  De mimetische begeerte van de massa heeft al miljoenen slachtoffers op haar naam staan.

De “men” haat zonder oorzaak en zij allen, die gehaat werden zonder oorzaak, droegen het met trots.

Vanaf vandaag werd ik tweederangs burger; ik draag het met trots.

Onverveerd.  Vrij!

 

Aldus schreef ome Willem