OEKRAÏNE EN ONZE VERZUURDE RELATIE MET RUSLAND: Aflevering 8: NUTTIGE IDIOTEN?

door | 1 april 2022

OEKRAÏNE EN ONZE VERZUURDE RELATIE MET RUSLAND: Een verkenning in 28 ingezonden stukken en essays

Van den Boogaards diatribe (“Nuttige idioten”, De Groene 13.10.2016) stoelt op een debaterstruc: Zet de globalisering, de ‘ever closer union’, de binnen de EU open grenzen, het vervagen van nationaliteiten en de rest van wat sinds het scheuren van het ijzeren gordijn de trendbepalende ideologie van ‘het Westen’ is geworden, tegenover de groeiende kritiek op de sociale vervreemding, de afbraak van de verzorgingsstaat, de failliete eenheidsmunt, de toenemende bureaucratisering en het verlies van democratische zeggenschap binnen de mandarijnenstaat Europa. Koppel die versnipperde politieke uitingen van dat diffuse onbehagen (de ‘verweesde samenleving’) aan Poetins veronderstelde geopolitieke ambities, en de verradersrol kan worden toegewezen: Poetin’s “nuttige idioten” zullen Europa uitleveren aan Rusland. Aan dat economisch kwakkelende en maatschappelijk ver achtergebleven gigantische land aan de oostgrens van de EU dat nog niet eens het BBP van Italië realiseert. Als Rusland zo evident niets voorstelt, waar is Van den Boogaard dan toch bang voor?


Ontwijk de censuur en blijf in contact! Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van de Blauwe Tijger!


Na de Malta-top (Gorbatsjov en Bush senior, 1989) heeft Rusland zich teruggetrokken uit zijn Oost-Europese satellieten. En sindsdien zijn wij met de NATO en de EU, stap voor stap opgeschoven naar het oosten, verder dan ooit in de geschiedenis. Poetin heeft nu kennelijk een streep getrokken: tot hier en niet verder. En nu is hij dus de agressor? En wie hem niet verdenkt van agressieve bedoelingen is een soort verrader? Of tenminste een nuttige idioot? Je kunt van lieden als Jan Roos en Thierry Baudet en hun Franse en Duitse populistische counterparts denken wat je wilt maar het idee dat de verdediging van de soevereine natiestaat eigenlijk een soort verraad zou zijn is te ongerijmd voor een beredeneerde weerlegging. En overigens, het is beneden het niveau van De Groene om klakkeloos mee te gaan in de kamerbrede media-hetze tegen de voormalige Sovjet-Unie. Het wordt tijd Karel van Wolferen (ook een nuttige idioot?) uit te nodigen opnieuw zijn licht te laten schijnen op de progressief verzurende relatie tussen Rusland en het Westen.

(Verzonden aan De Groene dd. 17.10.2016)