Nu verschenen: Essays over de Ziel

door | 28 mei 2014

BTR2tweededrukBestel hier: Essays over de Ziel:

Nu de tweede druk. Met een uitgebreid voorwoord van de auteur Willem Jan Otten!

Wat is de ziel, en hoe haar te vrijwaren voor de tijdgeest? Aan de hand van Miguel de Unamuno de navolging van Don Quijote bepleiten, met Umberto Eco de gecanoniseerde Jorge Luis Borges ontmaskeren als reactionair, in de psychiater Henricus Cornelius  Rümke de dichter ontdekken, in de radicale katholiek Henri Bruning de Nederlandse Dostojewski zien, ziedaar de oefeningen in bewondering die deze bezielde bundel vullen. De Inquisitie en de Spaanse Burgeroorlog belichten van een ongebruikelijke kant, gelijkheid en mensenrechten als een wassen neus beschouwen, de vrijheid voorbehouden aan helden en martelaren, trouw blijven aan de waarheid en de werkelijkheid  te midden van het postmoderne opinieklimaat zijn nog andere verrassingen die de lezer wachten.

Hoe in het huidige tijdsbestek onze ziel boven water te houden, dat is de leidraad van deze  beschouwingen.

Robert Lemm, hispanist en historicus, is auteur van stoutmoedige boeken. Recent verschenen van hem De jezuïeten, hun opkomst en hun ondergang, Miguel de Unamuno, de ziel van Spanje en De authentieke reactionair, handorakel van Nicolás Gómez Dávila. Daarnaast introduceerde hij de meesterwerken van verbannen profeten als Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés, Léon Bloy, Giovanni Papini. Nog voordat hij zichzelf ontdekte, viel hem de Martinus Nijhoff Prijs toe voor zijn vertalingen van moderne Latijns-Amerikaanse klassieken.

175 bladzijden, 16,95 euro.

ISBN: 9789082113385