Nieuwe regering Macedonië wil snel bij NAVO

door | 13 juni 2017

De nieuwe Macedonische regering onder leiding van de sociaaldemocraat Zoran Zaev wil zo snel mogelijk aansluiting zoeken bij de NAVO en is een charmeoffensief richting Athene begonnen om dat mogelijk te maken.

Tot nu toe wordt toetreding tot de NAVO geblokkeerd door Griekenland. Griekenland maakt namelijk bezwaar tegen de officiële naam van Macedonië, omdat er de suggestie van een aanspraak op de gelijknamige Griekse provincie van uit gaat. In het internationale verkeer wordt Macedonië om die reden soms aangeduid als de Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM).

Onder de regering van de conservatieve VMRO-DPMNE zat er nauwelijks beweging in de patstelling met Griekenland over het vraagstuk van de officiële naam van Macedonië, zodat ook het proces van toetreding tot de NAVO stil lag, omdat Griekenland het als NAVO-lid kan blokkeren. Sinds Macedonië in 2008 niet werd uitgenodigd lid te worden van de NAVO, was de toenmalige regering niet van zins een millimeter toe te geven in de kwestie, maar noemde daarentegen de internationale luchthaven van Skopje naar Alexander de Grote en richtte standbeelden van de krijger-koning op. Griekenland ziet dat als toeëigening van haar culturele erfgoed.

De huidige Macedonische regering, die gevormd wordt door sociaaldemocraten en etnische Albanezen, wil nu het proces van toetreding tot de NAVO weer opstarten, maar moet daarvoor eerst de onderhandelingen met Griekenland over het naamgeschil vlot zien te trekken. Zaev en de zijnen zijn hiertoe reeds een charme-offensief begonnen richting Athene.

Saillant detail is dat de huidige Griekse regering gevormd wordt door de linkse Syriza en de nationaal-conservatieve Onafhankelijke Grieken (ANEL). De Onafhankelijke Grieken zijn pro-NAVO en haviken op het punt van het naamgeschil. Syriza heeft daarentegen een NAVO-standpunt dat zelfs in Griekenland maar weinigen kunnen volgen: de partij is tegen het bestaan van de NAVO, maar wil de NAVO niet verlaten.