Nieuwe Deense regering wil immigratie ontmoedigen

door | 10 augustus 2015

De nieuwe Deense regering wil de uitkeringen voor asielzoekers halveren en ze door middel van een mediacampagne ontmoedigen überhaupt naar Denemarken te komen. Door het reduceren van de economische prikkels zou het minder interessant moeten worden voor migranten om door middel van een asielaanvraag naar Denemarken te komen.

Al kort na het aantreden van het minderheidskabinet van premier Lars Løkke Rasmussen, heeft de liberale Venstre-partij samen met haar gedoogpartner, de nationaal-conservatieve Deense Volkspartij, een wetsvoorstel naar voren gebracht dat voorziet in korting van de maandelijkse uitkeringen voor asielzoekers. Zo zouden vanaf september alleenstaanden in plaats van omgerekend circa 1450 euro in de toekomst nog maar 800 euro krijgen. Wie de Deense taaltest met goed gevolg ondergaat, krijgt net als voorheen zo’n 200 euro extra. De regering liet intussen weten tot verdere kortingen bereid te zijn, mochten de maatregelen niet volstaan om de toestroom van asielzoekers nog dit jaar terug te dringen.

In het jaar 2014 zijn in Denemarken zo’n 15.000 nieuwe asielaanvragen ingediend, dat is twee keer zoveel als in het voorgaande jaar.

Om er zeker van te zijn dat de boodschap van de korting van de uitkeringen ook de doelgroep bereikt, heeft de minister van Migratie Inger Støjberg zich een brede informatiecampagne voorgenomen, met bijvoorbeeld advertenties in buitenlandse dagbladen. De regering wil de veranderingen “nuchter en duidelijk” communiceren, aldus de minister tegenover de staatsomroep Danmarks Radio: “Ik vind het belangrijk deze mensen erover te informeren dat we korten op de voorzieningen en de sociale uitkeringen halveren. Het zou helpen om dit in buitenlandse kranten te communiceren.” Gedacht wordt daarbij in het bijzonder aan advertenties in Turkije en andere knooppunten van de internationale mensensmokkel.

Ondertussen hebben de voorliggende plannen vanuit de media de wind in de rug gekregen. Het dagblad Jyllands Posten heeft een overzichtstabel gepubliceerd, onder het mom van een “reisgids” voor de “luxeklasse” van asielbestemmingen. Het gaat om een overzicht dat onder asielaanvragers en mensensmokkelaars de ronde doet en dat weergeeft in welke landen men welke voorzieningen en uitkeringen kan verwachten. Naast de uitkeringen in landen als Duitsland, Denemarken en Zweden, worden ook de accommodatie en de wachttijden voor procedures en gezinshereniging vergeleken.

Het is een steun in de rug voor de immigratie-kritische Deense Volkspartij die al langer druk uitoefent op opeenvolgende regeringen om een streng immigratiebeleid te voeren. In de verkiezingen eind juni werd de Deense Volkspartij de op één na grootste partij, na een campagne waarin het immigratiethema een belangrijke rol speelde. De partij werd met 21,1% van de stemmen zelfs groter dan de liberale Venstre-partij, die nu evenwel een minderheidsregering vormt. De Deense Volkspartij gaf er ondanks de forse verkiezingswinst de voorkeur aan niet aan de regering deel te nemen maar koos er opnieuw voor een minderheidskabinet te gedogen. Het voordeel voor de partij is dat ze zo geen vuile handen hoeft te maken maar wel grote invloed op het regeringsbeleid heeft.